REGIO – VNO-NCW en MKB-Nederland roepen de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen op snel te komen tot lokale coalitievorming, zodat op een korte termijn het beleid ontwikkeld kan worden uitgevoerd. Volgens de werkgeversorganisaties staan de gemeenten voor een aantal grote opgaven. ‘Aan lokaal ondernemerschap moet ruimte worden gegeven,’ benadrukken de organisaties.

Het belang van werkgelegenheid werd tijdens de verkiezingen veelvuldig benadrukt. Deze banen moeten echt van bedrijven en dus van ondernemers komen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Daarom moeten gemeenten ondernemers de ruimte geven en niet steeds een stok tussen de spaken steken met regels, eindeloze procedures en hoge lokale belastingen. De economie moet echt op nummer 1 in alle gemeenten.’

Gemeente belangrijke partner
Voor het bedrijfsleven is de gemeente daarom ook op veel terreinen een belangrijke partner. In het plan ‘een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente’ geven de ondernemersorganisaties aan met welke prioriteiten de gemeenten aan de slag moeten. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ervoor dat het lokale investeringsklimaat overeind moet blijven. Onder andere bijvoorbeeld door investeringsruimte voor de bouwsector en woningmarkt te behouden. Daarnaast moeten de gemeente zorgen voor goede en bereikbare bedrijfslocaties, een veilig ondernemersklimaat en het versneld en creatief aanpakken van de winkelleegstanden.

Regels geschrapt en vereenvoudigd
Ook moeten onnodige en gedetailleerde regels geschrapt of vereenvoudigd worden.  Verder stellen de werkgeversorganisaties dat de lokale lasten moeten worden beteugeld, door onder andere een maximum in te stellen voor de lokale belastingen.