logohocwfz

HOC Hoornse Ondernemers Compagnie
De Hoornse Ondernemers Compagnie is de belangenbehartiger van de ondernemingen die zijn gevestigd op de Hoorne bedrijventerreinen. Als ondernemersvereniging komt de HOC op voor de belangen van de stad en de regio.
Website: http://www.hochoorn.nl

logohofwfz

Hoornse Ondernemers Federatie
De Hoornse Ondernemers Federatie is de koepelvereniging van ondernemersverenigingen in Hoorn. Het is de vaste gesprekspartner van de gemeente Hoorn voor wat betreft ondernemersaangelegenheden.

Westfriese Bedrijvengroep
De Westfriese Bedrijvengroep is een regionale vereniging, die de sociaaleconomische belangen behartigt van het bedrijfsleven in heel West-Friesland. De Westfriese Bedrijvengroep wil gezamenlijke belangen formuleren en gezamenlijk tot oplossingen komen waar iedereen zich in kan vinden en waar de regio ook op lange termijn en in zijn geheel van profiteert. Daarnaast voorziet de Westfriese Bedrijvengroep leden van informatie over de ontwikkelingen in de regio.
Website: http://www.westfriesebedrijvengroep.nl

logoocwf

Ondernemers Club Westfriesland
Voor ruim 200 West-Friese ondernemers is de Ondernemers Club Westfriesland een contactplaats voor het uitwisselen van ervaringen, nieuwe ideeën en informatie. De OCW bundelt de krachten van regionale bedrijven en heeft als doel samenwerking tussen leden onderling te bevorderen. Daarnaast bouwt en onderhoudt de OCW diverse netwerken voor leden en bevordert zij de ‘Business-to-Business’ gedachte. Ook organiseert de OCW tal van netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.
Website: http://www.ocwestfriesland.nl

Indrukmakers BV
In juni 2014 is Van Soelen Communicatie, voorheen de uitgever van Westfriese Zaken, een samenwerking aangegaan met Indrukmakers. Sindsdien is Indrukmakers de uitgever van het magazine. Indrukmakers is actief in de creatieve en productieve dtp-branche. De activiteiten bestaan onder andere uit het in-house vervaardigen van drukwerk, websites, reclame-uitingen en marketingcommunicatiemiddelen. Daarnaast heeft Indrukmakers zich de afgelopen jaren weten te specialiseren in het produceren van allerlei print- en signwerk.
Website: http://www.indrukmakers.nl