Malafide praktijken op bedrijventerreinen. Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda. Parkmanagement Hoorn werkt nauw samen met gemeente, politie en justitie om de criminaliteit tegen te gaan. Maar juist de ondernemers zelf kunnen het verschil maken. We spraken burgemeester Jan Nieuwenburg en parkmanager Pieter Veeter over de problematiek én de oplossing.

Criminaliteit op bedrijventerreinen tast het imago aan van zowel het bedrijventerrein als de bedrijven zelf. Ondernemers hebben er belang bij om verdachte omstandigheden te melden. Soms kijken zij liever een andere kant op in de hoop dat het overwaait. Gebeurt dit niet, dan wijzen zij dikwijls naar gemeente en overheid die volgens hen verantwoordelijk zijn. Maar criminaliteit kan alleen vanuit een breed draagvlak succesvol worden bestreden. De sleutel tot meer veiligheid op bedrijventerreinen is samenwerking tussen ondernemers, parkmanagement en overheden.

Normloosheid

Bedrijven faciliteren –meestal onbewust- illegale praktijken. Bijvoorbeeld door ruimte te verhuren aan een hennepkweker. Het verbindt de onderwereld met de bovenwereld. Dergelijke creatieve bedrijvigheid komt ook in West-Friesland voor. Illegale prostitutie, mensenhandel, drugs- en autohandel; het gebeurt waar u bij staat. Door de ogen te sluiten voor verdachte omstandigheden ontstaat een normloosheid; ondernemers dragen bij aan de eigen ondermijning. Betrokken handhavingspartners; gemeente, parkmanagement en politie roepen hen op een actieve rol te vervullen bij de opsporing van criminaliteit.

Niet meer wegkijken

Burgemeester Nieuwenburg onderstreept de toegevoegde waarde van de onderlinge samenwerking. ‘Door de constructieve aanpak van het parkmanagement neemt de veiligheid op de Hoornse bedrijventerreinen enorm toe. Maar ook verborgen criminaliteit neemt toe. We hebben last van het “waterbedeffect”. Waar je in een gebied criminaliteit onderdrukt, verplaatst het zich naar een ander gebied. Bewustwording bij ondernemers is van essentieel belang. U kunt niet meer wegkijken. We vragen een volledig commitment en een eensgezind optreden. Binnen de gemeente en over gemeentelijke grenzen heen. Het is onze collectieve zorg de kwaliteit van bedrijventerreinen te upgraden en waarborgen. Onze gemeente loopt hierin landelijk voorop en trekt het door naar buurgemeenten. Wij regelen het aan de achterkant en vragen de ondernemers om waakzaamheid aan de voorkant.’

Collectieve beveiliging

Pieter Veeter: ‘Een gezond terrein is een prima thuisbasis voor gezond ondernemerschap. We moeten het aantrekkelijk houden voor bedrijven om zich hier te vestigen. Daarin moeten wij samen optrekken. Vanuit het Parkmanagement bieden we praktische oplossingen zoals collectieve camerabewaking en regelmatige surveillance door politie en mobiele beveiligingsdienst. Zowel fysiek als via camera’s bewaken we de terreinen. Een speciale camera bij de in- en uitgang van de terreinen, registreert de kentekens van verkeer dat komt en gaat. Schending van de privacy? Dat valt wel mee, het toezichtcentrum bekijkt de beelden alleen na melding en in opdracht van politie en justitie. Na zeven dagen worden de opnames vernietigd.’

Onderbuikgevoel

Met dergelijke maatregelen lijkt de veiligheid gewaarborgd, maar tijden veranderen. Ook ten aanzien van criminaliteit. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de ondernemers, bedrijfseigenaren en hun medewerkers. Juist zij die dagelijks op de terreinen aanwezig zijn, signaleren als eerste. Pieter: ‘Houd oren en ogen open en maak altijd melding van een verdachte situatie. Ook als het gaat om een vermoeden. Betrappen op heterdaad is zeldzaam; mensen weten niet waarop te letten. Vaker gaat het om een onderbuikgevoel.’

Durf te melden

Als je van je buurman denkt: ‘Waar doet ie het van? Dit is té mooi om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Durf het te melden. Wij nemen u altijd serieus en gaan discreet met uw informatie om. En wees niet bang dat we mensen direct bij de kraag vatten. Voordat we tot zichtbare actie overgaan, doen we gedegen onderzoek. Is uw verdenking ongegrond, dan stellen wij u gerust. Is er werkelijk sprake van onrechtmatigheid, dan handelen wij. In elk geval geldt: beter tien keer te veel melden, dan één keer te kort.’

Wilt u een melding doen? Bel Parkmanagement Hoorn 0229-21 07 06 of bij ernstige misdrijven: politie of ‘Meld misdaad anoniem’ 0800-7000.

Bron: Westfriese Zaken