U heeft duidelijk voor ogen wat u wilt bereiken met uw vermogen. Maar hoe maakt u dit binnen uw gezin bespreekbaar en hoe kunt u de kinderen voorbereiden op wat komen gaat? Rabobank West-Friesland biedt specifieke ondersteuning, met de masterClasses Omgaan met Vermogen.

‘Het is een goede zaak om scherp te hebben op welke manier je een opgebouwd vermogen wilt beheren, nu en in de toekomst,’ vertelt vermogensmanager Arjenne Kolk van Rabobank West-Friesland. ‘Tegelijkertijd is het belangrijk om stil te staan bij het feit dat die verantwoordelijkheid vroeg of laat wordt overgedragen aan de kinderen. Weten zij wat hen te wachten staat en minstens zo belangrijk: zijn zij daarop voorbereid? Wij kunnen klanten op dit gebied gericht ondersteunen en adviseren, onder meer met de Rabo masterClasses Omgaan met Vermogen.’ ‘In de masterClasses gaan we in op gebeurtenissen, mogelijkheden en uitdagingen die met een toekomstig vermogen gepaard gaan,’ verduidelijkt vermogensmanager Patrick Koningstein. ‘De kennis, het inzicht en de vaardigheden die de deelnemers opdoen, zorgen ervoor dat zij zelfstandig keuzes kunnen maken bij vermogensvraagstukken. In de afsluitende bijeenkomst komen ouders en kinderen bij elkaar om ervaringen en inzichten te delen over de vermogensopvoeding.’

Een platform

De masterClasses bieden jongvolwassenen vooral ook een platform waar zij ervaringen en vraagstukken met gelijkgestemden kunnen delen, in een veilige omgeving. ‘De masterClasses zijn van een hoogwaardig niveau en hebben een open, actief karakter,’ zegt Arjenne Kolk. ‘De deelnemers wisselen ervaringen en ideeën uit, met elkaar en met de docenten. De docenten hebben ruime praktijk ervaring met het thema vermogen en zijn verbonden aan mini¬maal één business school, hogeschool of universiteit. Groot voordeel is dat de aangereikte theorieën direct toepasbaar zijn in de praktijk.’ Het programma bestaat uit vier masterClasses die elk een wezenlijk aspect van omgaan met vermogen behandelen (Vermogensopvoeding, Fiscale Aspecten van Vermogensoverdracht, Estateplanning en Vermogensmanagement) en wordt afgesloten met de bijeenkomst Visie op Familievermogen.

Vermogensopvoeding

Bij de masterClass Vermogensopvoeding wordt ingegaan op de impact van de gezinscultuur, de verwachtingen, het praten over vermogen met ouders en de persoonlijke ervaringen met familievermogen. Tijdens de tweede masterClass worden de fiscale gevolgen bij overdracht van woningen, liquide middelen, beleggingen en aandelen van het familiebedrijf belicht. Bij Estate planning wordt gekeken naar zaken als het huwelijksrecht, de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en andere juridische relatievormen. Ook is er aandacht voor regelingen in het kader van erfrecht en schenkrecht bij het starten van jonge gezinnen. Vermogensmanagement staat in het teken van het beheer van het opgebouwde vermogen. ‘Hierbij gaat het vooral om welke doelen en ambities iemand heeft en welk rendement nodig is om die doelen te realiseren,’ aldus Patrick Koningstein. ‘Ook investeringsmogelijkheden en andere vraagstukken over vermogensmanagement komen tijdens deze masterClass aan bod.’

Visie op Familievermogen

‘Ouders willen hun kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst met het familiekapitaal,’ ervaart Arjenne Kolk. ‘Het opgebouwde ver¬mogen mag de kinderen faciliteren, maar tegelijkertijd moeten zij financieel zelfredzaam worden. Dat is de insteek van de master Classes. Tijdens het proces, dat zo’n drie maanden duurt, maken we het vermogen binnen het gezin bespreekbaar en geven we deelnemers handvatten om mee verder te gaan.’ Het programma wordt afgesloten met een vijfde bijeenkomst waarbij ook de ouders aanwezig zijn. ‘Tijdens deze slotbijeenkomst gaan we in op strategieën om de opkomende generatie optimaal bij het vermogen te betrekken,’ zegt Patrick Koningstein. ‘Tijdens het diner sluiten de kinderen aan en in het avonddeel is er een dialoog over omgaan met vermogen. Het doel is dat ouders en kinderen over en weer inzicht krijgen in de gedachtes, gevoelens en ideeën over het familiekapitaal. Dat geeft beide partijen duidelijkheid en rust.’

Bron: Westfriese Zaken