Waar vind ik werkkapitaal? Hoe voorkom ik schulden? Hoe houd ik mijn mensen aan het werk? Hoe kan ik mijn bedrijf laten groeien? Het zijn vragen waar ondernemers niet altijd meteen antwoord op weten. Door via vroegsignalering ondernemers op tijd bij te staan, kunnen we voorkomen dat ondernemerschap en werkgelegenheid onnodig verloren gaan. MKBDoorgaan.nl biedt onafhankelijk en kosteloos advies.

Initiatiefnemers Jacqueline Zuidweg en Jannie van den Berg zagen hoe duizenden ondernemers vaak te laat aan de bel trokken. Door eerder laagdrempelige hulp te organiseren en te bieden, kan onnodige schade voor alle betrokkenen worden voorkomen. En zo is in 2014 MKBDoorgaan.nl ontstaan. Een onafhankelijke, non-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en de ondernemer hulp biedt.

Ondernemer aan het woord

Inmiddels zijn al 900 ondernemers geholpen, waaronder Hilde. “Twintig jaar geleden begonnen mijn man en ik een koeriersbedrijf. Mede door de groei van ons bedrijf werden wij met vraagstukken geconfronteerd waarop wij niet direct een antwoord hadden: Is onze bedrijfsvorm nog wel passend? Onze kinderen willen over een aantal jaren het bedrijf overnemen. Hoe pakken wij dit aan? Twee van onze vaste klanten gingen failliet. Hoe gaan we hier juridisch en in de toekomst mee om?” Bedrijfskundig adviseur Margo Huijerjans ging langs bij Hilde voor een quickscan. “Het was geweldig hoe zij ons handvatten aanreikte voor de problemen waar wij tegen aanliepen. Zij bracht ons in contact met de juiste mensen om onze ondernemersvragen te beantwoorden. Het was voor ons de eerste keer dat wij advies bij MKBDoorgaan.nl vroegen en dat is voor ons echt belangrijk geweest.”

Aanmelden

MKBDoorgaan.nl is actief in heel Nederland. Dankzij steun van onder meer de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn kunnen ondernemers uit deze regio worden geholpen. Ondernemers uit de gemeente Hoorn kunnen via MKBDoorgaan.nl ook gratis gebruik maken van de coaching van het Ondernemersklankbord, een partij waarmee MKBDoorgaan.nl zeer regelmatig samenwerkt. Ondernemers met vragen kunnen zich aanmelden via de site www.mkbdoorgaan.nl. Binnen twee werkdagen vindt een telefonisch informerend gesprek plaats. Zo nodig gevolgd door een quickscan gesprek met één van de regionaal werkende bedrijfskundigen. Er volgt in overleg met de ondernemer een warme overdracht naar een gespecialiseerde partij die de ondernemer verder kan bijstaan.