Het is een lastige kwestie. De Gildenweg in Blokker is ontwikkeld in de jaren ’60, maar anno 2021 is het wegennet ontoereikend geschikt voor het vrachtverkeer. Omwonenden maken al jaren bezwaar en ondernemers zijn zeker welwillend, als het gaat om aanpassingen of bedrijfsverplaatsing. Alleen de grote vraag is: wie gaat dit financieren?

HOC-bestuurslid Paul Moerkamp, in het dagelijks leven bedrijfsmakelaar bij Van Overbeek Makelaars, weet goed wat er speelt rond de Gildenweg. Zijn gesprekken met de ondernemers leidden tot een gezamenlijke brandbrief aan gemeente Hoorn: “Natuurlijk begrijpen we de bezwaren van omwonenden, die de verkeersdrukte op de Zuider- en Noorderdracht graag zien verminderen. Het zware vrachtverkeer geeft overlast en onveilige situaties. Aan de andere kant: het bedrijventerrein bestaat al heel lang. Juist door besluitvorming in het verleden van de gemeenten Hoorn en Drechterland is de woningbouw toegenomen. Hierbij zijn onjuiste besluiten genomen ten aanzien van de verkeersoplossingen.”

Voeten in de aarde

En daar zit ‘m nu net het probleem. Gemeente Hoorn heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren, waarbij meerdere scenario’s zijn geschetst. Een deel van het bedrijventerrein verplaatsen bijvoorbeeld. Of misschien wel helemaal, om plaats te maken voor woningbouw. Of de toegankelijkheid veranderen met aanpassingen aan het weggennet. “Dat kan allemaal”, aldus Paul, “Alleen de grote vraag: wie gaat dit betalen? Ondernemers hebben de afgelopen jaren investeringen gedaan, in vastgoed, machinerie en productielijnen. Het heeft heel wat voeten in de aarde als zij een andere locatie moeten zoeken.”

Van oudsher ontstaan

Stabo Bouw is al sinds 1992 gevestigd op de Gildenweg. Eigenaar Ton Stavenuiter bevalt het hier goed: “Een gevarieerde mix van grote, kleinere en startende bedrijven in onder meer de autobranche, staal, bouw en nijverheid. Het is van oudsher zo ontstaan, toen bedrijven zich vestigden in de linten van dorpen en uiteindelijk groepeerden op bedrijventerreinen. Inmiddels is de woningbouw flink opgetrokken, met aan de ene kant de wijk Kersenboogerd en aan de andere kant de Bangert-Oosterpolder. Het is dus sowieso steeds drukker geworden in de gemeente, dat ligt niet zomaar aan de ondernemers.”

Uitsterfconstructie onwenselijk

Zowel Ton als Paul vinden het een gemiste kans dat de gemeente wél met bewoners in gesprek is gegaan, maar niet met de ondernemers: “Als je van bovenaf kijkt naar de locatie, dan zien wij ook dat het niet ideaal is in de situatie anno nu. Maar wij hebben ook een stem. Bovendien wéét je dat er een bedrijventerrein zit, als je besluit hier te gaan wonen. Wij denken graag mee, ook in het gemeenschappelijk belang. Een geschetst scenario met een ‘uitsterfconstructie’ vinden wij onwenselijk, want criminaliteit ligt bij verloedering op de loer. Er liggen hierachter notabene voetbalvelden. Persoonlijk zou ik best naar een bedrijventerrein als Zevenhuis willen verhuizen, mits dit wordt gecompenseerd uiteraard. Maar dat is niet voor elk bedrijf mogelijk”, aldus Ton.

De juiste volgorde bewandelen

De door de gemeente geschetste toekomstmogelijkheden geven onrust: “Ondernemers zijn onzeker over de strategie die ze hebben uitgestippeld en durven bijbehorende investeringen, ook op gebied van duurzaamheid, niet zomaar te doen. Als HOC kijken we dan ook kritisch mee, in het belang van deze ondernemers. Wethouder Helling heeft onze gezamenlijke brandbrief inmiddels ontvangen en wij wachten op reactie’’, aldus Paul. Nogmaals benadrukken Paul en ook Ton de welwillendheid van de ondernemers: “Maar alles staat of valt met de financiering. Draagt de gemeente zelf bij, is er mogelijk steun mogelijk vanuit de provincie en hoe verhoudt dit zich tot de Europese wetgeving? Wij bewandelen liever de juiste volgorde: eerst de financiën bekijken, dan pas uitspraken doen over de toekomst. Duidelijkheid is nu van groot belang. ”