Je hebt een idee voor een gebouw of een stukje grond in Hoorn. Je wilt bijvoorbeeld een gebouw transformeren, een locatie een andere bestemming geven of een nieuwe ontwikkeling mogelijk maken. Maar hoe weet je als initiatiefnemer of de gemeente Hoorn hieraan wil meewerken? Leg het initiatief voor aan het Hoorns Initiatieven Platform (HIP).

Het HIP adviseert kosteloos op korte termijn over de haalbaarheid van verzoeken. Ja kun je krijgen, maar nee is ook een antwoord.

Komt elk initiatief in aanmerking voor een advies ?

Nee, het moet echt gaan om een nieuwe ontwikkeling. Voortborduren op een bestaande situatie of op een situatie die planologisch gezien al mogelijk is, komen niet in aanmerking.

En wat kan ik met zo’n advies?

Het advies van het HIP is een informeel ambtelijk advies. Om een initiatief ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren, zal vaak daarna nog een formeel traject moeten worden doorlopen, zoals het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning.

Is het mogelijk om het initiatief in een gesprek toe te lichten?

Ja dat is mogelijk, mits het plan haalbaar lijkt.

Hoe dien ik een initiatief in bij het HIP?

Dat kan via de link www.hoorn.nl/vraagstellen t.a.v. HIP