De gemeente Hoorn is als centrumgemeente onderdeel van de Taskforce. Zij adviseert en is betrokken. Om informatie over de steun van de overheid te brengen, maar ook geluiden van ondernemers op te halen.

Wat doen jullie nu extra voor de klanten en de markt?

De gemeente Hoorn biedt, naast de hulp van de Rijksoverheid, steun met vele maatregelen. Zoals uitstel van belastingen, maar ook het ondersteunen bij nieuwe verdienmodellen  )www.warenhuishoorn.nl), het verruimen van venstertijden voor laden en lossen of het verstrekken van extra parkeervergunningen voor (horeca)ondernemers die nu tijdelijk producten aan huis leveren. Duizenden ondernemers hebben al een brief met uitleg over maatregelen ontvangen. Onze accountmanagers hebben met vele ondernemers contact gehad. We willen er ook voor ondernemers zijn en nemen actief contact op om te horen hoe het gaat.

Welke tip heeft wethouder Arthur Helling voor ondernemers?

Wacht niet te lang met het vragen van hulp. Er is misschien wel meer mogelijk dan u denkt. En blijf mogelijkheden zien. We weten allemaal dat er ook een andere tijd komt, met nieuwe kansen.

Wat doen het WSP en UWV nu extra voor de klanten en de markt?

Op dit moment ligt de focus voor het WSP in het onderhouden van de werkgeverscontacten mbt personele vraagstukken, lopende trajecten, en de (ervaringen mbt) regelingen vanuit de loketten. Daarnaast houden wij ons binnen de verschillende instanties als UWV en gemeenten bezig met de vele instroom aan werkzoekenden die zich nu melden. Voorbeeld de kandidaten die zich vanuit de Horeca gemeld hebben, kijken wat andere opties dan de Horeca kunnen zijn.

Oproep: Deel jouw signaal met het Corona Meldpunt

De Taskforce Katapult bestaat uit belangrijke partijen die ondernemers juist in deze tijd verder kunnen helpen. Hiervoor ontvangen zij graag signalen van ondernemers. Waar loop je tegenaan? Wat kan beter? Wat gaat goed of is een kans in deze tijden? Geef jouw melding nu door. www.WBG.WF/meldpunt