Ondanks de duidelijke impact van de coronacrisis in Hoorn, hebben de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid tot nu toe de ergste gevolgen van het coronavirus voor de economie, arbeidsmarkt, inkomen en onderwijs kunnen dempen. Dat blijkt uit een eerste rapportage van de COVID-19 monitor Economie die onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de gemeente Hoorn opstelde. De gemeente benadrukt wel dat deze rapportage slechts een eerste beeld geeft en dat veel effecten pas op wat langere termijn zichtbaar zullen worden.

In opdracht van de gemeente Hoorn stelde onderzoeksbureau I&O Research de COVID-19 impactmonitor Economie op. Dit om een beter beeld te krijgen van de gevolgen van het coronavirus voor Hoorn. Deze week werd de eerste rapportage opgeleverd. De bedoeling is dat er iedere 3 maanden een actueel beeld volgt van de impact van de coronamaatregelen op de Hoornse economie, arbeidsmarkt, het inkomen en het onderwijs.

Impact coronamaatregelen

Uit de eerste rapportage blijkt een duidelijke impact van de coronamaatregelen op de onderzochte gebieden. Toch is de conclusie dat de steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid tot nu toe de ergste gevolgen van het coronavirus voor Hoorn hebben kunnen dempen. Dat betekent uiteraard niet dat ondernemers, instellingen en inwoners niet getroffen worden door de coronamaatregelen. Vooral ondernemers en werknemers in de horeca, cultuur, sport en recreatie en zakelijke diensten werden hard geraakt, sectoren die in Hoorn relatief kleiner zijn dan het landelijk gemiddelde.

De economische verwachtingen van ondernemers kelderde in het tweede kwartaal van 2020 sterk. Ook het aantal werkzoekenden en inwoners met een WW-uitkering steeg kort nadat de coronacrisis begon. Inmiddels lijkt dit aantal wel stabiel. Tegelijkertijd daalde het aantal vacatures in de regio Noord-Holland Noord van ruim 7.000 naar 6.100. In de ICT, techniek en zorg is ondanks de afname van vacatures sprake van een krappe arbeidsmarkt. Ook de logistieksector, waar het aantal vacatures niet afnam, is sprake van krapte.

Het aantal inwoners dat gebruik maakte van inkomensondersteuning is sinds de coronacrisis toegenomen. Inmiddels maken 1.485 inwoners hier gebruik van. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening lag in maart, april en mei beduidend lager dan een jaar eerder, vermoedelijk vanwege de lockdown en soepeler beleid van bewindvoerders en schuldeisers. Ook de Voedselbank heeft een stijging van 69 naar 82 gezinnen gezien.

Ontwikkelingen blijven volgen

‘Hoewel de ergste schade voor Hoorn tot nu toe gedempt lijkt door de steunmaatregelen vanuit het Rijk, voelen we natuurlijk allemaal aan dit geen garanties geeft voor de komende periode,’ aldus wethouder Arthur Helling (Economische Zaken). ‘Deze impactmonitor zorgt voor een vinger aan de pols, zodat we als gemeente geen mogelijkheid onbenut laten om de stad, inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen waar mogelijk te helpen.’