‘We willen het samen doen’

De bedrijven die zich als Parel hebben verbonden aan de WBG zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen: ze zoeken graag de samenwerking op. De Klaver Giant Groep is een groep van zelfstandige bedrijven die allemaal een ander specialisme hebben op het gebied van techniek. Samen kunnen ze de klant een beter totaalaanbod doen.

Frank Konijn, Directeur van Klaver Infratechniek is trots op de groep. ‘Vorig jaar hebben we samen met onze 500 collega’s ons 100-jarig bestaan gevierd. Door de jaren heen hebben we altijd geïnvesteerd in onze mensen. Samen kunnen we ons richten op kwaliteit. Dat je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Die Westfriese mentaliteit zit in ons DNA. Alle specialismen van onze organisatie, elektrotechniek, klimaattechniek, beveiliging, datatechniek, ICT, Infratechniek, zonne-energie en gebouw automatisering hebben een eigen tak, maar we bieden dat aan als één sterke organisatie. Juist dát waarborgt de individuele specialismen.’

Samen uitdagingen aangaan

‘Sinds twee jaar zijn we onderdeel van de landelijk opererende VDK groep. Daarbij hebben we onze eigen identiteit behouden. De kracht zit hem juist in het lokaal ondernemerschap. Onze klanten kennen, weten wat er speelt. En doordat we cross selling kunnen doen, kunnen we onze klant veel beter van dienst zijn. Sinds ons pand in Hoorn geopend is, zijn we Parel van de WBG. Het is goed om samen te werken binnen de regio. Zo blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen en wat er speelt. Uiteindelijk lopen ondernemers tegen dezelfde soort uitdagin gen aan en het is fijn als we samen tot oplossingen komen waar iedereen beter van wordt. En het is goed om zo relaties te kunnen opbouwen en onderhouden.’

Investeren in eigen mensen

‘Samenwerken is dus belangrijk in alle lagen van onze organisatie. Tussen de verschillende bedrijven, maar ook met onze eigen medewer kers. We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid. Dat kan alleen door goed vooruit te kijken, ook met je personeelsplanning. Je kunt pas groeien als je genoeg body hebt om dat te doen, in de vorm van genoeg mensen. We willen kwaliteit blijven leveren, ook als werkgever. Daarom investeren we veel in onze eigen mensen. En we laten hen vanaf ieder niveau in de organisatie meedenken en beslissen. We leggen die verantwoordelijkheid zo laag mogelijk. Zo houden we iedereen betrokken. We willen het echt samen doen.’