HOORN – De insteek was er al vanaf het begin, de ECWF moet een zelfstandige organisatie worden. Nu ruim een jaar verder blijkt de belangstelling van de doelgroep meer dan voldoende en is het tijd dat het oprichtingsbestuur plaats maakt voor een nieuw bestuur.

In december 2012 werd de Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) door de HOC en WBG opgericht, maar in februari 2013 gingen de activiteiten pas echt van start. ‘De HOC en WBG merkten destijds dat bedrijven duurzamer willen ondernemen. Ten eerste kunnen bedrijven zich hiermee beter positioneren in de markt en ten tweede kunnen ze, door zuinig te zijn met grondstoffen en energie, een hoop geld besparen. Hierbij willen wij de ondernemers ondersteunen’, aldus Gerard Fit. Kort gezegd biedt de ECWF twee diensten. In de eerste plaats bemiddelt de coöperatie bij energielevering. ‘Door energie collectief in te kopen, kunnen wij de leden van de ECWF scherpe prijzen bieden. Voor bedrijven betekent dit al snel een kostenverlaging van 13%. Daarnaast helpt de ECWF bedrijven bij het besparen van energie en het gebruiken van hernieuwbare energie.’

De ECWF is een “blijvertje”
De activiteiten van de ECWF blijken succesvol. ‘We zijn ruim een jaar bezig en uit de activiteiten die we ontplooien en de belangstelling die leeft bij de doelgroep, kun je vaststellen dat de ECWF voldoende waarde biedt. Het lijkt erop dat de ECWF een blijvertje is. Vandaar ook dat de stap naar een nieuw bestuur nodig is. Het nieuwe bestuur moet ons onder andere helpen het netwerk binnen de ondernemers uit te breiden. Daarnaast kan het nieuwe bestuur van “buiten naar binnen kijken”. Wij doen het dagelijkse werk en kijken juist “van binnen naar buiten”. Ik heb er het volle vertrouwen in dat er vanuit het nieuwe bestuur een positieve impuls gaat komen’, aldus Gerard Fit.

Het nieuwe bestuur
Jeroen Spiekker was al lid van het oprichtingsbestuur van de coöperatie en wordt nu voorzitter. Zijn motivatie? ‘Vanuit mijn rol als bestuurslid van de HOC wil ik het gemeenschappelijk belang dienen. Daarnaast is energie een belangrijk thema. Van energiebesparing wordt iedereen vrolijk.’ In het nieuwe bestuur wordt hij onder andere bijgestaan door Steef Stumpel die de rol van penningmeester gaat vervullen. Steef is al jaren betrokken bij de HOC. ‘In de jaarvergadering werd ik gevraagd voor het nieuwe bestuur. Het is belangrijk dat er mensen in het bestuur zitten die volledig achter het idee van de ECWF staan, en dat doe ik.’ Voormalig HOC-bestuurslid Hélène de Bruijn wordt secretaris van het nieuwe bestuur. ‘Ook worden wij allemaal een soort “ambassadeur” om de ECWF onder de aandacht te brengen en wij gaan het geheel in goede banen leiden’, vertelt Hélène. Als laatste sluit Arné Peeters (TPAHG architecten) zich bij het bestuur aan. Arné heeft in de praktijk veel te maken met het energievraagstuk. Alle vier de nieuwe bestuursleden hebben er zin in om de ECWF nog beter op de kaart te zetten!