Regelmatig speurt de redactie van Westfriese Zaken het internet af op zoek naar leuke wetenswaardigheden en interessante feiten. De leukste ‘wist-je-datjes’ worden geplaatst in de rubriek: ‘Wist je dat…?’

Sinds 1996 is het aantal vrouwelijke zzp’ers met 133 procent gegroeid. In 1996 waren er nog 120.000 vrouwelijke zzp’ers, in 2014 zijn dit er 280.000. Het aantal mannelijke zzp’ers groeide minder hard, dit aantal groeide met 85%. Het totale aantal zpp’ers verdubbelde in deze zelfde periode van 397.000 naar 791.000 personen.

Samenwonen en de zorg voor minderjarige kinderen hangen bij vrouwen positief samen met het zzp-schap. ‘Dit zou kunnen betekenen dat vrouwen vaker zzp’er zijn vanwege de combinatie arbeid en zorg dan mannen,’ aldus een onderzoek van universiteit van Rotterdam in opdracht van Atria. Mannelijke zzp’ers zijn vaker hoofdkostwinner dan vrouwelijke zzp’ers, namelijk in respectievelijk 83,9 procent en 42,2 procent van de gevallen.

Over het algemeen ervaren vrouwen het ondernemerschap meer dan mannen als riskant. Vrouwen geven de voorkeur aan loondienst. De meeste vrouwelijke zzp’ers zijn te vinden in de leeftijdscategorieën 45 tot 44 jaar en 35 tot 45 jaar. Daarnaast blijkt dat mensen meer dan vroeger het geval was aan het begin of juist aan het einde van hun loopbaan voor zichzelf beginnen. Dit laatste zou deels verklaard kunnen worden doordat ouderen na ontslag moeilijker een baan in loondienst vinden.