HOORN – Met een nieuw, landelijk evenement rond 400 jaar Kaap Hoorn en een reeks activiteiten wil de stad in 2015 veel publiciteit en bezoekers naar Hoorn halen. Als het aan B en W van Hoorn ligt, krijgt Hoorn op 14 juni 2015 zijn eigen Nacht van de kaapvaarders: NachtKapers. In september beslist in de gemeenteraad over een voorstel hiertoe.

Op 14 juni is 2015 is het alweer 400 jaar geleden dat de kapiteins Schouten en Lemaire vanuit hun thuishaven Hoorn richting het Oosten voeren om een nieuwe route naar de Oost te ontdekken om zo het VOC-monopolie te omzeilen. Een half jaar later, 29 januari 1616, rondden zij in Chili Kaap Hoorn en vernoemden zij deze naar hun thuishaven Hoorn. De ronding van Kaap Hoorn heeft er mede voor gezorgd dat Hoorn internationaal bekend is.

Blijvend op de kaart
Toch weten weinig Hoornse inwoners dat Kaap Hoorn vernoemd is naar het Noord-Hollandse Hoorn en kennen zij ook niet het verhaal van deze tocht. Ook in de rest van Nederland is dit gegeven vrij onbekend. Wethouder Ben Tap (Economische Zaken en Toerisme) meent dat de viering van 400 jaar Kaap Hoorn kansen biedt om Hoorn landelijk blijvend als VOC-stad op de kaart te zetten door het verhaal van de tocht samen met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instellingen te vertellen. De viering biedt ook kansen voor versterking van economische banden tussen bedrijven in Noord-Holland-Noord en Chili.

NachtKapers meest belovend
In 2013 nam de gemeenteraad een motie aan waarin B en W de opdracht kregen om te onderzoeken hoe deze historische gebeurtenis voor de stad optimaal benut kan worden. Er zijn drie bureaus gevraagd om met ideeën te komen voor de viering. Het idee van NachtKapers, bedacht door Zorro, is als meest belovend naar voren gekomen. Een jaar lang verzorgt Zorro de coördinatie en communicatie van de Kaap Hoornviering met meerdere campagnemomenten, evenementen en arrangementen.

Idee NachtKapers
Het idee is dat de stad terug gaat naar de Gouden Eeuw. Met een groots opgezet avond- en nachtprogramma door de stad Hoorn heen op binnen- en buitenlocaties én geschikt voor alle leeftijden. Musea, monumenten en erfgoedeigenaren stellen hun deuren open en verwelkomen hun gasten met een bijzondere programmering die zij normaal niet in huis hebben. Ingrediënten: levensliederen en sterke verhalen, de wereld ontdekken, avontuur, wijn, zeemansmaaltijden, handel, lokale en historische helden, scheepsvaart en handel, storm en wind, de hoorn klinkt, specerijen worden verhandeld, lezingen bij archiefkaarten, filmvertoningen, muziek.

Landelijke allure
Wethouder Ben Tap: ‘In het idee van NachtKapers komen zee, historie en cultuur heel mooi bij elkaar. De Museumnacht in de grote steden is een groot succes. Hoorn heeft de culturele kwaliteiten om ook hier een Museumnacht te organiseren met landelijke allure.’ Het evenement wordt in het plan van Zorro voorafgegaan door een onverwachte communicatieactiviteit; iets dat uit het niets in de stad verschijnt, waardoor Kaap Hoorn in één keer landelijke aandacht krijgt. ‘Wij zien dit als een prachtige start van een heel Kaap Hoorn jaar. En we hopen natuurlijk ook dat heel veel inwoners en bedrijven hierop gaan inspelen met ideeën en activiteiten.’

€150.000
Voor de organisatie van het 400 jaar Kaap Hoorn jaar willen B en W € 150.000 uittrekken. Wethouder Tap: ‘Als inwoners en bedrijven hier enthousiast en actief op inspelen betaalt de gemeentelijke investering zich terug in structureel extra bezoekers.’ In september beslist de raad over het voorstel om dit bedrag uit te trekken.