Regelmatig speurt de redactie van Westfriese Zaken het internet af op zoek naar leuke wetenswaardigheden en interessante feiten. De leukste ‘wist-je-datjes’ worden geplaatst in de rubriek: ‘Wist je dat…?’

Het aantal jonge freelancers (15 tot en met 24 jaar), stijgt sterk. In het tweede kwartaal van dit jaar nam het aantal freelancers van deze leeftijd met ruim 30 procent toe. Dit meldt payrollbedrijf Tentoo. ‘Net afgestudeerden komen moeilijker aan een vaste baan. Veel van deze jongeren kiezen daarom voor flexwerken en freelancen’, licht Paul den Ronden, directeur Tentoo, toe.

Bovendien kiezen steeds meer jongeren bewust voor de vrijheid en flexibiliteit van een freelancecarrière, zo denkt Den Ronden. Het totale aantal freelancers steeg met 3 procent.

De omzet van de jongste groep freelancers en flexwerkers bleef het afgelopen kwartaal. Daarentegen stegen de inkomsten van 25- tot 35-jarigen met 15,5 procent. Dit komt vooral doordat deze groep meer uren heeft gemaakt.

De vraag naar jonge freelancers is in Den Haag het grootst. De groep jonge freelancers verdient gemiddeld minder dan de oudere freelancers, hierdoor blijft de gemiddelde omzet van freelancers in Den Haag achter.