REGIO – Uit cijfers van het CBS blijkt dat de uitzendbranche het afgelopen jaar positief heeft afgesloten. Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren is in het vierde kwartaal van 2013 gestegen met 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De redactie van Westfriese Zaken vroeg zich af of West-Friese uitzendbureaus hier iets van hebben gemerkt.

‘We hebben niet hoeven klagen’, grapt een medewerker van Luba Uitzendbureau Stede Broec. ‘Nee, we hebben inderdaad een stijging gezien in het vierde kwartaal van 2013. Vooral aan de technische kant is de vraag groot. We specialiseren ons als uitzendbureau vooral op het gebied van techniek en logistiek, en je ziet vooral dat de vraag naar technische specialistische functies stijgt.’

Positief
Het aantal gewerkte detacheringsuren nam met 2,5 procent toe ten opzichte van het derde kwartaal van 2013. Daarmee steeg bovendien de omzet van de gehele uitzendbranche met 0,9 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Over het gehele jaar bedroeg de omzetstijging 0,2 procent. ‘In 2012 gingen er nog zo’n 250 uitzendbureaus failliet, afgelopen jaar waren dat er zo’n 50 minder’, vertelt een medewerker van Uitzendbureau Nedflex Spanbroek. ‘Ook wij zien dat de vraag naar medewerkers in de techniek de laatste tijd groeit. Daarnaast zijn we positief gestemd over de werkgelegenheid. Meestal heb je het in deze tijd van het jaar minder druk, maar we hebben het juist enorm druk.’