Hoe we samen werken voor en met Westfriese bedrijven

Parels. Ze zijn zeldzaam, mooi, gewild en duurzaam. De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) spaart ze. Niet voor een sieraad, maar voor een stevige verbinding met de regio. De parelbedrijven van de WBG ondersteunen haar ambities en werken samen met haar aan een beter vestigings- en ondernemingsklimaat in Westfriesland.

De WBG is het grootste ondernemerscollectief van de regio. Niet gehinderd door gemeentegrenzen behartigt ze de belangen van ondernemers in heel Westfriesland. Bijna alle ondernemersverenigingen in de regio zijn aangesloten bij het netwerk, wat de teller op zo’n 1500 ondernemers zet. Om al die ondernemers vooruit te helpen, maakt de WBG zich, samen met haar samenwerkingspartners hard voor verschillende thema’s, te weten Talent & Onderwijs, Digitalisering, Bereikbaarheid, Duurzaamheid, Toerisme en Wonen. In de gelijknamige werkgroepen werken ondernemers en specialisten samen aan projecten om de regio op het gebied van deze thema’s te versterken.

Sterke achterban

De achterban van de WBG wordt niet alleen gevormd door haar leden, maar ook door haar Parels. Deze bedrijven en organisaties hebben zich als samenwerkingspartner verbonden aan de WBG. Ze zijn actief in de werkgroepen, ondersteunen financieel en krijgen in ruil daarvoor uitgebreide exposure van de WBG én zijn een belangrijk onderdeel van het enorme netwerk. De afgelopen jaren sluiten steeds meer bedrijven zich aan als Parel van de WBG. Maar waarom doen ze dat? Dick Olie en Edwin Sinnige van Boekweit Olie: ‘We voelen ons thuis bij de WBG. Het grootste netwerk van de regio. Mensen met elkaar in contact brengen, dat is ook precies waar Boekweit Olie goed in is. Samen sta je sterk! We ondersteunen het collectieve bedrijfsleven. De WBG is net als Boekweit Olie een professionele partij.’ Cees Tip: ‘Intermaris is een WBG-parel geworden omdat werken en wonen onlosmakelijk zijn verbonden. Zoals bij de huisvesting van arbeidsmigranten. De WBG is een sterke en positieve club die zich inzet voor oplossingen. Daar voelen wij ons bij thuis.

Eerst het collectief

Met hun activiteiten binnen de werkgroepen zijn de Parels deel van het antwoord op ondernemersvraagstukken uit de regio. Maar het collectief staat altijd voorop. Parels hebben niet méér inspraak dan andere leden en er is geen sprake van persoonlijk gewin. Ruben Uitendaal, Sander Veeken en Chris Keesom van ING: ‘Samen met de andere Parels staan we voor een economisch sterk en duurzaam Westfries land. Door de WBG te steunen, faciliteren en moedigen we bedrijven aan om voorop te blijven lopen in de regio. Het Duurzaam Ondernemersloket is een mooi, onderscheidend voorbeeld waarbij we samen werken aan de verduurzaming en energietransitie van Westfriesland.’ Marieke Jonker van Rabobank vult aan: ‘Om de economie in de regio te laten bloeien en toekomstbestendig te maken is samenwerking tus sen overheid-onderwijs en ondernemers van cruciaal belang. Als we deze Triple Helix versterken, ontstaan er nieuwe kansen voor het ondernemerschap en de innovatieve kracht van onze regio. Daarom zoeken we als coöperatieve bank partijen op met een visie, die goed georganiseerd zijn en die blijven vernieuwen en veranderen. De WBG is zo’n partij, die niet alleen een goed voorbeeld is voor regio’s, maar ook actief werkt aan die toekomst bestendige economie. Daarom is Rabobank als vele jaren Parel van de WBG. Samen zijn we goed voor de ondernemer en voor West-Friesland.

Maatschappelijk sterker

Ook maatschappelijke organisaties sluiten zich aan als Parel, bijvoorbeeld binnen de werkgroep toerisme. René van den Broeke van Museumstroomtram Hoorn-Medemblik: ‘Wij zijn het grootste particuliere museum in Westfriesland en het grootste rijdende museum in Nederland met een unieke nationale collectie. Met 250 vrijwilligers zijn we één van de musea met de meeste vrijwilligers in ons land. We zijn letterlijk een verbindende culturele schakel in Westfriesland tussen Hoorn, Medemblik, Enkhuizen en het daartussen liggende gebied.’ Ook het Oorlogsmuseum is aangehaakt in 2022. Lars Rustenburg: ‘We zoeken naar verbindingen en samenwerkingen zoals die met onze huidige partners, zoals Werksaam WF, Esdégé Reigersdaal, het Medemblikker Cultuurplatform en het voortgezet en MBO-onderwijs. We staan breed in de maatschappij en staan open voor nieuwe contacten, maar denken vooral van toegevoegde waarde te kunnen zijn om samen met de andere Parels binnen de werkgroep, de Toeristische sector binnen West-Friesland te kunnen gaan versterken!’

Connecties in de regio

De exposure die het Parelschap geeft, helpt ondernemers ook weer vooruit. Peter Schouten van Soci-Com: ‘Het is voor ons interessant om Parel te zijn, omdat het een erkenning is van onze positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio. We krijgen extra exposure en aandacht binnen het netwerk van de bedrijven groep en daarbuiten. Dit kan leiden tot nieuwe samenwerkingen en kansen voor groei en ontwikkeling. Dat is interessant voor Soci-Com, omdat wij werkzaamheden uitvoeren voor derden en continu op zoek zijn naar nieuw werk.’ Ook bij Agros zien ze kansen. Pepijn van der Mije: ‘Binnen het netwerk van de WBG is er kennis en zijn er connecties uit de regio. We fungeren als spreekbuis voor gezamenlijke belangen en denken actief mee bij verschillende hulpvragen. Als Parel ondersteunen we het netwerk van de WBG. We adviseren andere leden graag over outplacement en/of tweede spoor. Alleen ben je goed en samen ben je beter, dat is de WBG voor ons!

De Westfriese Groeiparelprijs

Naast de parelbedrijven onderscheidt de WBG de groeiparels van de regio. Al jaren heeft ze haar eigen prijs tijdens het Westfries Ondernemersgala. De prijs voor aanstormend talent. Voor bedrijven die vooruitstrevend en innovatief zijn. Die willen groeien en waar we hoge verwachtingen van hebben. Ieder jaar wordt één van die bedrijven beloond met, voorheen de Runner-Up, maar sinds 2022 de Westfriese Groeiparelprijs. Uiteraard hoopt ze deze parels in de toekomst ook aan haar snoer te mogen toevoegen!

Een overzicht van alle WBG parels zie je op: westfriesebedrijvengroep.nl/partners