Het jaar 2022 was voor WBG-voorzitter Hans-Peter Baars op z’n zachts gezegd dynamisch te noemen. Zijn eerste jaar als voorzitter, een regio die opkrabbelt na 2 magere jaren en de zoektocht naar een nieuwe verenigingsmanager. Daar bleef het natuurlijk niet bij. Met veel plezier blikt hij terug én kijkt hij vooruit naar 2023. Ambities genoeg.

‘De eerste periode in mijn nieuwe ‘functie’ vloog voorbij, met kennismaken met stakeholders, partners, leden en bestuur en een staartje Coronacrisis. Vervolgens vertelde verenigingsmanager Bashar me dat hij op wereldreis zou gaan en ons zou verlaten. Gelukkig vonden we al snel een waardige opvolger in de persoon van Renate van der Laan. Als Westfriese ondernemersdochter weet ze als geen ander waar het om draait in de regio. Vol enthousiasme is ze afgelopen oktober gestart. Samen zijn we op tournee om bij zoveel mogelijk verenigingen en stakeholders langs te gaan. Kunnen we meteen peilen wat er speelt in de regio.’

Een feest voor Westfriesland

‘Eind mei was het Ondernemersgala. Eindelijk weer een ‘echt’ feest voor ondernemend Westfriesland. De WBG Runner up prijs werd vervangen door de Westfriese Groeiparel. Een naam die de winnaar ervan meer eer aan moet doen. En dat deed het zeker bij winnaar Green Simplicity. Het Gala was een mooie avond met winnaars waar we als regio trots op mogen zijn. Vervolgens werd ik door mijn eigen leden benoemd tot 8e burgemeester van Westfriesland. Tijdens een bijeenkomst van het Pact van Westfriesland heb ik een lijst met aandachtspunten vanuit de WBG gepresenteerd. Daarbij gaf ik aan dat het belangrijk is dat het Pact nu eindelijk breder getrokken moet worden. Dat het niet meer het feestje van de burgemeesters moet zijn, maar van de hele regio. Dat ik daarmee de 8e burge(r)meester van Westfriesland ben en de directeur van de Omring de 9e. Dat burgemeesterschap hebben we officieel gemaakt, mét een echte keten.’

Samen kom je verder

‘2022 was een jaar waarin samenwerkingen hoogtij vierden. Met het Duurzaam Ondernemersloket sloten we Greendeals met de drie grote banken en met de Omgevingsdienst, uniek in Nederland. Samenwerkingen die we zijn aangegaan om ervoor te zorgen dat ondernemers op de Westfriese bedrijventerreinen hun pand kunnen gaan verduurzamen, voor 2040 Als bedrijvengroep hebben we met marktpartijen gewerkt aan plannen voor diezelfde bedrijventerreinen. Grond is schaars en we moeten slim omgaan met de bedrijfsgrond die we hebben. Gezamenlijk hebben we een inspiratiedocument gemaakt, waarin staat wat we zouden willen voor de bedrijventerreinen in Westfriesland: laten we onze sterke clusters nog sterker maken. Als ondernemer heb ik zelf ervaren dat je er beter van wordt als je goed de kracht van je concullega’s weet te benutten. En andersom.  We hebben grote stappen gezet met de Talent Academies. Na Zorg en IT, hebben we nu ook een Talent Academy Energietransitie. In 2022 is Daisy Karssen van start gegaan als Talent Manager voor de WBG, met steun van de gemeente Hoorn. Zij inventariseert vraag vanuit de bedrijven en aanbod vanuit het onderwijs en probeert deze bij elkaar te brengen. In 2023 willen we Talent Academy Westfriesland officieel laten starten, met plannen voor onder andere Agrifood, Sport en Hospitality.’

De regio op de kaart

‘Verder zijn we druk bezig de Westfriese Bedrijvengroep én de regio meer op de kaart te zetten. Zo hebben de bedrijven in de gemeente Koggenland zich afgelopen voorjaar verenigd tot Ondernemersvereniging Koggenland. Zij zijn meteen aangesloten bij de WBG en hebben al een kleine 70 leden mogen inschrijven! 11 van de 13 ondernemersverenigingen in Westfriesland zijn daarmee lid van de Westfriese Bedrijvengroep, wat ons een enorme dekking geeft in de regio. Dat maakt wat de lokale en provinciale overheden zo aanspreekt. We hebben echt een stem, niet alleen binnen de regio, maar ook in de provincie via het Economisch Forum NH.

In het voorjaar hebben we de gevaarlijke verkeerssituatie op Bedrijvenpark WFO in Zwaagdijk-Oost op de kaart gezet bij de provincie. De gedeputeerde is langsgekomen en er wordt nu eindelijk serieus gekeken naar oplossingen. Dat is waar we ons werk voor doen! Allemaal successen voor ondernemend Westfriesland, waar we met veel plezier op teruggeblikt hebben tijdens ons geanimeerde Partner en Parel evenement in december. Met een interactieve Kahoot quiz hebben we heel 2022 en een stukje toekomst doorgenomen met alle aanwezigen. Ondanks de ietwat frisse locatie in het Stoommachine Museum, was het een heel warme avond.’

De kansen voor 2023

‘Nu hebben we een heel nieuw jaar voor ons liggen en we bruisen alweer van de plannen. Op 15 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. In de aanloop daar naartoe is op 7 maart het Grote Westfriesland Debat in het Martinus College. Vervolgens ontstond het plan om van 7 maart één grote Dag van Westfriesland te maken. Naast het debat worden die dag meer grote stappen gezet met onder andere de Talent Academy en het Waterstofconvenant. Van 20 tot en met 25 maart zijn vervolgens de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen, waarbij bedrijven een week lang hun deuren openen om het publiek, maar vooral ook werkzoekenden, te laten zien wat ze te bieden hebben. Een evenement dat wij van harte ondersteunen. Ondertussen proberen we de verbinding tussen overheid en het bedrijfsleven ook verder te versterken. Dat doen we onder andere door raadsleden en statenleden uit te nodigen bij de bedrijven in onze regio, maar ook tijdens evenementen als de Dag van Westfriesland. Wij mogen gezien worden.’

Voor en door ondernemers

‘Wij willen de stem zijn van ondernemers, maar hen ook verder helpen. Zo werken we met onze partners aan initiatieven die het bedrijfsleven ondersteunen. Met het Duurzaam Ondernemersloket, maar ook programma’s voor bewustwording van ondermijning en cybercriminaliteit. We moedigen gemeenten aan eigen ondernemersfondsen op te zetten. In Enkhuizen, Medemblik en Hoorn hebben we gezien dat deze fondsen een enorme boost geven aan de lokale economie én dat je met deze collectieve aanpak free riders voorkomt. Maar we kijken ook verder dan ondernemen alleen. Onze lobby voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten gaat onverminderd door. Wanneer het voorgestelde Plan Groenwijk gerealiseerd zou worden, levert dit 500 woningen op voor onder andere starters en jonge gezinnen in Westfriesland. Dat mes snijdt aan twee kanten.’

‘We gaan samen met de Rabobank en OCW weer tweemaal Koppie Doen organiseren. En dan hebben we het nog niet gehad over één Westfries Ondernemersloket, de Werkplaats Digitaal Ondernemen, het helpen oplossen van de netcongestie en de verbreding van de Noordelijke Ringweg Amsterdam (=Houtribdijk) die nog in onze pijplijn zitten. Wij zijn nog lang niet klaar!’