Westfriesland maakt kans op deelname aan het Leader-subsidieprogramma 2023-2027

LEADER is een vijfjarig Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat speciaal bedoeld is voor (kleinschalige) lokale projecten die van belang zijn voor de regio. Vanaf eind 2023 start er een nieuwe periode van LEADER.

Wat is LEADER?

LEADER is een programma dat veel waarde hecht aan samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het gaat om innovatieve ideeën van ondernemers, bewonersgroepen en/of maatschappelijke organisaties. Mensen die zich willen inspannen voor het op peil houden van de kwaliteit van leven in hun eigen woon- of werkomgeving hebben vaak goede ideeën. Meestal worden die niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiële bijdragen. LEADER is niet alleen een pot met geld, maar staat voor een specifieke aanpak van plattelandsontwikkeling.

Deelnemers aan het LEADER programma

Alle bewoners, ondernemers en gemeenten uit de regio Westfriesland kunnen projecten indienen binnen dit programma. Alleen het stedelijk gebied van de stad Hoorn wordt er buiten gelaten. De projecten moeten uitgevoerd worden in en bijdragen aan het de bestuurlijke regio Westfriesland

Samen een plan maken

Om het voor Westfriesland mogelijk te maken te profiteren van het LEADER-subsidieprogramma wordt eerst een meerjarig plan (Lokale Ontwikkelingsstrategie – LOS) opgesteld. Dit plan wordt gemaakt met  en door en voor alle inwoners , ondernemers en maatschappelijke organisaties. In dit plan worden de onderwerpen als leefbaarheid, werkgelegenheid, klimaat, bodem, water en lucht beschreven, waarvoor later in het jaar de subsidie wordt opengesteld. De opmaak van de Lokale Ontwikkelstrategie start in maart. Ter ondersteuning van dit proces worden er een aantal informatiebijeenkomsten in de regio georganiseerd, waarover nadere informatie volgt via de Westfriese Bedrijven Groep en daarbij aangesloten ondernemersverenigingen.

Lees meer over LEADER op de landelijke website: www.leader-netwerk-nederland.org

Algemene vragen tot de opstart van het programma in maart kunnen gemaild worden aan Petra Taams p.taams@hoon.nl