REGIO – De werkgelegenheid in de sector Vervoer en opslag zal dit jaar op peil blijven, er is een lichte economische groei in zicht. Na 2014 zal er zelfs ruimte zijn voor groei van het aantal banen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde sectoranalyse Vervoer en opslag van UWV. Uit deze analyse is gebleken dat de sector kampt een sterkere vergrijzingsgolf dan andere sectoren van de Nederlandse economie. De sterke vergrijzing biedt kansen voor schoolverlaters en werkzoekenden.

De sector Vervoer en opslag zal als een van de eerste sectoren profiteren van economische groei. Het UWV verwacht dit jaar een einde aan de banenkrimp in deze sector en een lichte groei in 2015. Na 2015 neemt het aantal banen structureel toe met ruim 1 procent per jaar. Volgens de verwachtingen werken er in 2018 40.000 ondernemers en 390.000 werknemers in de sector.

De verwachte vacaturegroei in de sector heeft volgens het UWV twee oorzaken. De transportsector profiteert van de groei van andere binnenlandse sectoren, zoals de bouw en detailhandel. Daarnaast ontstaat er een vervangingsvraag door de vergrijzing. De vergrijzing speelt het sterkst in rol in het beroepsgoederenvervoer, de binnenvaart en het personenvervoer.