REGIO – In 2014 gaan ongeveer 9500 bedrijven in Nederland failliet, blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes. Bedrijven in de bouw, dienstensector en handel krijgen het dit jaar wederom zwaar. Het aantal faillissementen stabiliseert  voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis.

Dit jaar zullen wereldwijd 7 uit 10 landen een aantal faillissementen laten zien dat hoger is dan voor de crisis van 2008. In Nederland zal in 2014 voor het eerst sprake zijn van stabilisatie sinds 2008. Afgelopen jaar nam het aantal faillissementen, met tien procent, nog fors toe. In 2012 was de toename zelfs 21 procent.

Export
‘Dat het aantal faillissementen niet toeneemt, is vooral te danken aan export in Europa, met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Over het algemeen trekt de economie daar aan en zestig procent van onze export gaat naar Europese handelspartners. De binnenlandse vraag blijft echter nog achter door relatief hoge werkloosheidscijfers en het feit dat de consument de hand op de knip houdt’, aldus Walter Toemen, directeur Risk bij Euler Hermes.

Andere landen
De stabilisatie van het aantal faillissementen valt in Europees perspectief tegen. Het aantal faillissementen daalt in Duitsland met zes procent, in het Verenigd Koninkrijk met vijf procent en in Ierland met acht procent, terwijl landen als Griekenland en Spanje slechter presteren. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen met één procent af, Nederland presteert dus iets onder het wereldwijd gemiddelde.