De afgelopen jaren is het aantal werkeloosheidsuitkeringen toegenomen tot ruim 400.00 per eind september 2013. Met name het aantal kortdurende WW-uitkeringen is sterk gegroeid. Vooral personen onder de 35 jaar dragen bij aan de grotere in- en uitstroom bij de WW. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Gemiddeld werden er in de eerste negen maanden van 2013 50.000 nieuwe WW-uitkeringen geregistreerd. Vijf jaar geleden waren dit er nog ongeveer 20.000 per maand. Maar niet alleen de instroom in de WW is toegenomen, ook de uitstroom kent een groei. Het afgelopen jaar lag het aantal beëindigde WW-uitkeringen (43.000 per maand) gemiddeld twee keer zo hoog als in 2008. Vooral personen onder de 35 jaar dragen bij aan de grotere in- en uitstroom bij de WW.

Het aantal WW-uitkeringen van minder dan een half jaar nam toe van 72.000 eind 2008 tot 180.000 eind 2012. Dit komt neer op iets meer dan de helft van alle WW-uitkeringen in 2012. Ook daalde het aantal uitkeringen met duur van meer dan een jaar van 40 procent naar een kwart van het totaal.

Korte WW-rechten door flexwerk
Onder andere de verslechterde conjunctuur heeft invloed op de groei van de in- en uitstroom in de WW. Daarnaast speelt de toename van het flexwerk, in het bijzonder onder jongeren, een belangrijke rol. Door flexcontracten kunnen werknemers een baan weer snel verliezen, hierdoor bouwen ze relatief korte WW-rechten op.