STEDE BROEC – Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van Stede Broec, die ook dit jaar plaatsvond in het mooie Cultureel centrum Het Postkantoor, sprak burgemeester Goldschmeding over belangrijke zaken én over feestelijke zaken.

Goldschmeding ging in op de veranderingen die per 1 januari 2015 worden ingevoerd, zoals de uitvoering van de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. Deze liggen onder volledige verantwoordelijkheid van de gemeente. ‘Op zich is er veel te zeggen om deze taken onder te brengen bij de gemeente, die ten slotte dichterbij haar inwoners staat en samen met de lokale partners prima in staat is hieraan uitvoering te geven. Echter, wat het complex maakt is in eerste plaats het hoge tempo waaronder deze enorme veranderingen moeten worden doorgevoerd. In de tweede plaats de bijhorende bezuinigingstaakstelling, waarbij ervan uit wordt gegaan dat gemeente dit met elkaar slimmer en goedkoper,’ aldus Goldschmeding.

Samenwerking
Ook sprak de burgemeester over de ambtelijke fusie met Enkhuizen en Drechterland en de ICT-samenwerking binnen zes van de zeven West-Friese gemeenten. ‘Het centrale doel bij al deze samenwerkingsverbanden is en blijft een kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan onze inwoners.’

650 jaar Stadsrechten
Dit jaar is het 650 jaar geleden dat hertog Albrecht van Beieren stadsrechten verleende aan de dorpen Grootebroek en Bovenkarspel. Een gegeven dat dit jaar uitgebreid gevierd wordt. Het centrale thema van het feestjaar is ‘Verbinding’.