DE GOORN– Er wordt regelmatig hard gewerkt in de regio! Westfriese Zaken houdt voor jou bij wat er gebeurt, waar dat gebeurt en waarom dat gebeurt.

Aan de rand van De Goorn aan de Zuid-Spierdijkerweg is firma Zwart Infra druk bezig met grondwerkzaamheden. Eind vorig jaar begon het bedrijf met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het baggeren en dempen van de sloten.

Nu is de fase van het ‘bouwrijp maken’ van de nieuwe woonwijk aangebroken: er worden drainagesystemen, rioolbuizen, nutsvoorzieningen en voorlopige wegen aangelegd.

Als alles volgens schema verloopt wordt in mei de eerste paal geslagen van de in totaal 300 woningen die in de volgende fasen gebouwd zullen worden.