REGIO – Klaas Knot van De Nederlandsche Bank vindt dat er een actieplan moet komen zodat het midden- en kleinbedrijf gemakkelijker aan leningen kan komen. ‘We moeten de koppen bij elkaar steken om belemmeringen die er nu zijn in de kredietverlening weg te nemen,’ aldus Knot.

Knot vindt de berichten vanuit het mkb zorgwekkend. ‘De balansen van mkb-bedrijven zijn uit het lood geslagen, er is meer behoefte aan risicodragend vermogen.’ Dit is een moeilijke opgave. Door de strengere kapitaaleisen zijn banken voorzichter geworden om bedrijven van financiering te voorzien, vooral als deze is bedoeld om schulden mee te dekken.

Vooral de grote bedrijven profiteren van het herstel van de economie, het mkb heeft het nog moeilijk. Volgens Knot zijn er nog maar drie kwartalen van economische groei geweest. Hij denkt dat de kredietverlening nog een aantal kwartalen nodig heeft om op gang te komen.

Knot ziet graag dat er verder gekeken wordt dan bancaire leningen. Hij denkt bijvoorbeeld aan crowdfunding en ziet ook een rol voor institutionele beleggers zoals pensioenfonds en verzekeraars.  Daarnaast ziet hij een mogelijkheid voor samenwerking tussen pensioenfondsen en banken, zodat de risico’s minder zwaar op de balansen. De plannen hiervoor komen nog niet van de grond.

Knot stelt dat het aanbod voor risicodragend krediet nog onvoldoende is om een verschil te maken. ‘Wat zijn de knelpunten? Waarom is er in Nederland geen markt voor risicodragend krediet en waar kunnen we die wel vinden?’, vraagt Knot zich af. “Als we daaruit bevindingen krijgen, moeten we een actieplan opstellen’, aldus Knot.

 

Bron: Nuzakelijk.nl