Alles heeft onderhoud nodig: je huis, je relatie, je gezondheid én je fiets. En dat geldt ook voor je verzekeringen. Robert van Wessel ziet twee belangrijke ontwikkelingen die ook invloed hebben op de kijk op verzekeringen: “De arbeidsmarkt is veranderd. Veel werkgevers hebben moeite om hun vacatures te vervullen. Daarnaast zijn er steeds  meer ZZP’ers. Wij spelen in op deze veranderingen.”

“Personeel is schaars. Als je medewerkers wilt werven en behouden, moet je ze ook ónderhouden. Dat betekent dat je de zaken zo moet regelen dat je je minimaal kunt meten met andere werkgevers. De gemiddelde medewerker staart zich niet meer blind op een goed salaris en een leaseauto. De voorzieningen die hun werkgever voor ze treft – de employee benefits – vinden zij minstens zo belangrijk.”

Goed geregeld door werkgever

“De basisvoorzieningen zijn voor werknemers wettelijk geregeld. Bij ziekte geldt voor de eerste twee jaar de verplichte loondoorbetaling. Maar dan beginnen de verschillen: is de aanvulling van de uitkering geregeld? En is het financiële gat gedekt dat ontstaat bij salarissen boven de € 60.000? Uit mijn praktijk ken ik helaas schrijnende situaties. Hier kun je als werkgever dus het verschil maken door voor maatwerk te kiezen.

Dit geldt ook voor de pensioenvoorziening. Natuurlijk is er voor iedereen de wettelijke AOW. Maar wat regel je verder voor je personeel aan pensioenvoorziening? En is ook het nabestaandenpensioen goed verzorgd?”

ZZP: alles zelf

Waar de basisvoorzieningen voor de werknemer automatisch geregeld zijn, geldt dit niet voor de ZZP’er. Robert: “Als je ziek wordt, heb je geen enkel recht, uit welke bron dan ook. Je kunt voor jezelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. En ja, zo’n verzekering kost veel geld. Je kunt de kosten beperken, bijvoorbeeld als je zelf een buffer hebt om een periode te overbruggen. En het is dus van belang dat je tarieven zo zijn, dat je dit soort voorzieningen kunt treffen. Met een passende AOV is je inkomen geregeld als je langdurig arbeidsongeschikt wordt.

De AOW is er gelukkig ook voor de zelfstandige. Maar veel mensen die uit loondienst komen, vergeten dat hun pensioenopbouw stopt. Hier kun je zelf ook regelingen voor treffen. Door het fiscale voordeel vallen de lasten vaak enorm mee.”

Keuzes maken

“Hoe hou ik het betaalbaar? Dat is de vraag die ik vaak krijg. De basis van mijn advies is daarom altijd: wie de risico’s kent, kan de juiste keuzes maken. Mijn collega’s en ik denken hier graag over mee.”

Brandjes & Van Wessel, Adviseurs in verzekeringen, pensioenen en hypotheken