“Hoe kan een bedrijf er voor zorgen dat medewerkers beter, langer en met meer plezier kunnen werken? En dat is geen luxe in de huidige maatschappij met vergrijzing, veel burn-outs, werkdruk en een lastige arbeidsmarkt.”

Actueel

Het is een actueel thema. Hoe kunnen we medewerkers beter laten werken? Hoe zorg ik ervoor dat ze behouden blijven, en dat mijn bedrijf bijvoorbeeld óók aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers? Aandacht voor uw medewerkers Medewerkers willen zich graag betrokken voelen bij het bedrijf. Daar willen ze hun talenten en kwaliteiten voor inzetten, en zich in hun vakgebied verder  ontwikkelen. Sowieso zorgt meer aandacht voor medewerkers al voor een toename van resultaten en werksfeer, en een enorme betrokkenheid bij medewerkers.

Kansen voor werkgevers

Medewerkers kunnen meer verantwoordelijkheid aan dan wat ze in het werk krijgen. Dat zorgt voor een stuk waardering voor wat ze doen en meer plezier in het werk. De noodzakelijke innovatie zal toenemen als de leiding meer aan medewerkers overlaat. Meer faciliteren en minder sturen. Dat geeft vertrouwen en werkt voor iedereen veel beter.

Maak het verschil

Volg niet alleen hoe het vroeger ging, maar heb ook oog voor nieuwe ontwikkelingen waarmee uw bedrijf een voorloper wordt, en uw medewerkers beter inzetbaar. Met eenvoudige maatregelen kan er al veel bereikt worden. Bovendien bespaart u er veel energie, tijd, geld én ’n hoop gedoe mee. Op die manier maakt u het verschil, waarmee uw bedrijf ook voor nieuwe medewerkers veel aantrekkelijker wordt.

Deskundige ondersteuning

We kunnen de werkgever en medewerkers daarbij deskundig ondersteunen, en kunnen daarvoor meerdere diensten en producten aanbieden. Dat varieert van individuele loopbaan- of periodieke inzetbaarheidsgesprekken tot strategisch beleid, trainingen op het gebieden als communicatie en leiderschap, adviezen op gebieden als arbeid, vitaliteit, effectiviteit, leefstijl en andere zaken die voor goed werken belangrijk zijn. Samen kijken wat nodig is, want vaak wordt er al veel door de werkgever gedaan. Ook maken we daarbij gebruik van door TNO ontwikkelde onderzoeksinstrumenten, – tests en scans.

Knelpunten

Zo komen knelpunten aan het licht waarom soms het ziekteverzuim oploopt, de kwaliteit en  resultaten achterblijven, het verloop toeneemt of de werksfeer niet optimaal is. Met een gezamenlijke visie en doelstellingen kunnen we daar samen mee aan de slag. Vaak met eenvoudige, praktische oplossingen, en soms met een wat uitgebreider traject.

Klaar voor de toekomst

Samen met de werkgever en medewerkers worden plannen gemaakt om van het bedrijf een gezamenlijke onderneming te maken, die klaar is voor de toekomst. Hoe we dat doen, leggen we u graag persoonlijk uit, want maatwerk is belangrijk.

Jos Konijn – www.duurzaaminzetbaremedewerkers.nl

Bron: Westfriese Zaken