REGIO – Bouwbedrijven zien komend jaar de werkgeverspremie met een toename van veertien procent flink stijgen. Hoewel alle werkgevers dieper in de buidel moeten tasten dankzij de stijgende premies, wordt de bouwsector het hardst getroffen.

De totale werkgeverspremie stijgt met 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2013 was dit totaal nog 18,33 procent, dit jaar stijgt dit naar 19,16 procent. Hoewel de totale werkgeverslasten stijgen, daalt het bedrag dat werkgevers voor de zorgverzekeringswet moeten betalen. Dit blijkt uit de berekeningen van ADP, HR- en salarisdienstverlener.

Werknemers duurder
Een werkgever in de sector Metaal & Techniek is voor een werknemer met een brutoloon van € 5.000 maandelijks bijna €218 duurder uit ten opzichte van 2013 aan pensioenpremie en werkgeverspremies. Terwijl ambtenaren met een salaris van €5.000 ongeveer € 142 goedkoper worden per maand.

‘Onvermijdelijk’
‘De verantwoordelijkheden en beheersbaarheid van ziektewet – arbeidsongeschiktheid – wordt steeds meer verschoven van overheid naar werkgever. Zo is er ook sprake van het deels overdragen van de AWBZ Zorg naar de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is straks de bedoeling dat patiënten die straks aanspraak doen op de ZWBZ Zorg via de andere twee potjes worden uitgekeerd’, vertelt een West-Fries bouwbedrijf.
Volgens het bedrijf ontstaat het probleem door het feit dat de helft van het budget van de Zorgverzekeringswet wordt opgehaald door middel van de werkgeverspremie. ‘Wanneer het budget van de Zorgverzekeringswet dus wordt vergroot, zal de werkgeverspremie omhoog moeten. De rekening komt dus bij de ondernemers met mensen in loondienst te liggen. Het gevolg is dat Nederlandse werkgevers minder kunnen concurreren en dat brengt de werkgelegenheid opnieuw in gevaar. Vooral in de bouwsector.’
Daarnaast voorspelt het bedrijf dat er een verschuiving ontstaat van werknemers naar ZZP’ers. ‘Daarnaast heeft de werkgever last van de toename van administratieve rompslomp, als gevolg van de wijzigingen. Het had beter geweest om de wijzigingen over een aantal jaar door te voeren, maar anders had de overheid het geld toch op een andere manier geïnd. Het is dus onvermijdelijk’, aldus het West-Friese bouwbedrijf.