Tot 2040 hebben we naar verwachting 70 hectare bedrijfsgrond nodig in Westfriesland. Maar waar is die grond? En wie mogen zich vestigen op die schaarse klei? Datacenters en opslagbedrijven of onze eigen maakindustrie en agrifood sector? Het bedrijfsleven wil graag meer regie voeren over de bedrijventerreinen in de regio. De Position Paper bedrijventerreinen is hiertoe de eerste aanzet.

In onze regio zijn nagenoeg geen kavels meer beschikbaar voor nieuw te bouwen bedrijfspanden. Ook de voorraad bestaande en leegstaande bedrijfspanden is klein. Daarnaast is de krapte op de woningmarkt in de metropoolregio Amsterdam (MRA) zó ernstig, dat bedrijfspanden steeds vaker worden getransformeerd voor of vervangen door woningbouw. Bedrijven worden zo steeds verder de stad uit gewerkt. Zij moeten zich ergens anders vestigen en de kans is groot dat een deel van hen naar onze regio trekt. Maar waar moeten ze zich dan vestigen? En hoe gaan we om met onze beperkte ruimte?

Regie over de bedrijventerreinen

De WBG wil hier, als vertegenwoordiger van de regionale bedrijvigheid, stelling in nemen. Daarom stellen we een Position Paper op voor de bedrijventerreinen in de regio. Hierin leggen we vast wat we wel en wat we niet willen toestaan op onze terreinen. Zo houden we het aanbod divers en de economie gezond. Om de Paper te kunnen opstellen, is input vanuit ondernemers cruciaal. Daarom zijn we in gesprek gegaan met overheid, ondernemers, makelaars en ontwikkelaars om zo duidelijk te krijgen wat er op ons afkomt en vooral wat we wel én niet willen als er krapte ontstaat.

Planologische uitdagingen

Tijdens de bijeenkomst toekomst bedrijventerreinen presenteerde Cees Brinkman van het Ontwikkelingsbedrijf NHN, de laatste stand van zaken waar het gaat om werklocaties in de regio. Vervolgens werden verschillende stellingen voorgelegd aan de aanwezigen. Uit een behoefteraming blijkt dat tot 2040 behoefte is aan zo’n 70 ha nieuwe bedrijfsgrond voor onze eigen bedrijven. Een groot deel van deze kavels moeten nog worden uitgegeven of zelfs nog worden bestemd door de gemeente. Dat traject kost veel tijd. Tijdig inspelen op deze vraag is cruciaal. En als de kavels beschikbaar zijn, hoe zorgen we er dan voor dat de grond niet gekocht wordt door een partij die er vervolgens jaren niets mee doet? En wat doen we als er van buiten de regio bedrijven komen die onze autonome behoefte versneld opmaken?

Datacenters en opslagbedrijven

De laatste jaren zien we een opkomst van datacenters en opslagbedrijven. Dit zorgt nauwelijks voor meer werkgelegenheid en de opslagboxen brengen veel particulieren naar de bedrijventerreinen. Willen we niet liever onze eigen maakindustrie of één van de andere sterke clusters, zoals zaadveredeling, nautiek of bouw en installatietechniek op de terreinen? En hoe controleer je wat voor bedrijf zich vestigt op een kavel? Opmeer heeft een eigen ambtenaar die het gebruik van bedrijfspanden controleert, maar is dit in iedere gemeente haalbaar? En dan wil je de kwaliteit van de bedrijventerreinen zelf ook handhaven. Parkmanagement is bewezen effectief. Kun je dat verplicht stellen?

Energiecongestie en duurzaamheid

Naast de schaarse grond, is er nog de energiecongestie. Nieuwe aansluitingen zijn bijna niet mogelijk of moeten wachten tot 2024. De WBG werkt al enige tijd met andere partijen aan een tussenoplossing, zoals een batterij of centrale opslag van zonne-energie voor het hele bedrijventerrein. Maar eigenlijk wil je ook dat nieuwbouw energieneutraal is, zodat we ook bijdragen aan de klimaatdoelen met energiezuinige of zelfs neutrale bedrijventerreinen. Zouden we hier ook eisen aan moeten stellen?

Position Paper Bedrijventerreinen

De partijen die de bijeenkomst bezochten waren in grote lijnen eensgezind. Spelregels zijn gewenst en een nauwe samenwerking van bedrijfsleven en overheid is cruciaal. Alle input vanuit de bijeenkomst wordt uitgewerkt tot de daadwerkelijke Position Paper. Deze moet nog vóór de zomer gepubliceerd worden door de WBG, namens diverse bedrijventerreinen. De WBG heeft hier een adviserende rol. Eind juni wordt de Paper opgeleverd. Via de communicatiekanalen van de WBG blijf je op de hoogte.