Op 31 mei aanstaande vindt in Schouwburg Het Park het Westfries Ondernemersgala plaats. Op het toonaangevende gala worden de drie belangrijkste ondernemersprijzen van West-Friesland uitgereikt en treffen ondernemers en bestuurders elkaar in een feestelijke ambiance. Dit jaar wordt het gala voor de dertigste keer georganiseerd. In 1992 was het de eer aan Heddes Bouw om de Westfriesland Méér Prijs voor het eerst in ontvangst te nemen. In 2020 werd deze prijs voor de laatste keer uitgereikt aan Plantenkwekerij Gitzels. In het kader van het lustrum blikken de bedrijven terug op het winnen van de prestigieuze ondernemersprijs.

Toen op de allereerste editie van het Westfries Ondernemersgala in Het Roode Hert in Bovenkarspel de Westfriesland Méér Prijs werd uitgereikt aan Kees Heddes, was Niels Doodeman een trotse medewerker van Heddes Bouw. Destijds was hij zijn loopbaan bij het bouwbedrijf net gestart. Tegenwoordig is hij algemeen directeur van Heddes Bouw & Ontwikkeling. Het bedrijf heeft haar roots in Hoorn en heeft op landelijk niveau een naam hoog te houden op het gebied van spraakmakende design and build projecten. Het Thialf Stadion in Heerenveen dat internationaal wordt erkend als het centrum van de schaatssport en Hilton Hotel Schiphol dat bekend staat als Diamond in the Sky, zijn enkele voorbeelden van de toonaangevende projecten waar Heddes in de afgelopen jaren aan heeft gebouwd.

Deskundig, betrouwbaar en creatief

‘Mensen die bij Heddes Bouw & Ontwikkeling werken, hebben een passie voor bouwen. We bouwen graag samen aan bijzondere projecten waarbij de toegevoegde waarde van Heddes optimaal tot zijn recht komt. Deskundig, betrouwbaar en creatief zijn de kernwaarden van onze organisatie’, vertelt Niels Doodeman bevlogen. Heddes Bouw & Ontwikkeling brengt deskundigheid en creativiteit in om projecten haalbaar te maken en is betrouwbaar in het nakomen van de afspraken die worden gemaakt. ‘Ons ja is ja en daar zetten we alles voor in. We werken met een integrale aanpak aan projecten, waarbij we vanaf de initiatieffase deskundigheid en creativiteit inzetten om tot de beste oplossingen te komen.’ Met de nuchtere maar tegelijkertijd ambitieuze werkwijze weet het bouwbedrijf het beste resultaat voor de klant te leveren. Om de logistieke uitdagingen aan te gaan, vragen de bouwopgaven in de stedelijke omgeving een goed doordacht plan. ‘Wij zijn gewend te bouwen in het centrum van grote steden waar het vaak om slechts de “rand van een postzegel” gaat.’ Een woontoren in Amstelveen met 276 woningen en een drielaagse parkeergarage onder de grond, twee torens in Amsterdam-Noord met 300 hotelkamers en een gebouw met 760 studentenwoningen in Leiden, zijn noemenswaardige voorbeelden van projecten waar Heddes aan bouwt. ‘Op het moment werken we aan vijftien van dit soort projecten, wat aantoont dat de projectomvang flink is gegroeid. Ook onze omzet is in de afgelopen jaren fors toegenomen.’

Vertrouwen

De schone uitstraling van de bouwplaatsen en de goede naam van Heddes Bouw in z’n algemeenheid, waren voor de jury van het Westfries Ondernemersgala voorname criteria om de Westfriesland Méér Prijs in 1992 aan het bedrijf toe te kennen. Niels: ‘Kees Heddes was enorm trots op het winnen van de prijs. Het imago van Heddes stond in die tijd gelijk aan de waarden die kenmerkend zijn voor de regio: degelijk, betrouwbaar en het arbeidsethos.’ Heeft het winnen van de ondernemersprijs tegenwoordig nog steeds meerwaarde? ‘Voor mij persoonlijk wel, maar we hebben in eerste instantie getwijfeld of het passend is dat Heddes in dit kader wordt genoemd. De onderneming is in 2011 failliet gegaan. Die pijn is er geweest en die willen we ook niet ontkennen. Het blijft een kwetsbaar moment. Onze beste relaties hebben in die tijd de grootste schade opgelopen. Het enige wat we na de doorstart konden doen, was met elkaar doorgaan en samen aan het werk blijven. Dat hebben we ook zoveel mogelijk gedaan en nog steeds kiezen we bij voorkeur voor vaste partners. Misschien heeft de onderlinge verhouding waarmee we in de moeilijke jaren zo trouw aan elkaar zijn gebleven, ons zelfs sterker gemaakt. Door dat vertrouwen staan we vandaag de dag waar we staan.’ Heddes is in de afgelopen jaren verjongd en vernieuwd, maar het fundament van dertig jaar geleden is altijd gebleven. ‘We zijn tegenwoordig een sterk collectief met landelijke projecten van formaat in de portefeuille, maar tegelijkertijd een warme uitstraling. Ook die warmte is kenmerkend voor de West-Friese roots. Daarom is de Westfriesland Méér Prijs dertig jaar na dato nog steeds een mooie erkenning.’

Landelijke speler

In een volle zaal van Schouwburg Het Park werd Plantenkwekerij Gitzels twee jaar geleden de trotse winnaar van de Rabobank Westfriesland Méér Prijs. Het familiebedrijf is een landelijke speler in het leveren van jonge planten aan vollegrondsgroentetelers en opkweekdiensten voor zaad- en veredelingsbedrijven. ‘Als je door Noord-Holland rijdt, zie je broccoli, bloemkool, rode kool en witte kool op het veld staan. De basis daarvan komt voor een groot gedeelte bij ons vandaan. Landelijk gezien kweken we ruim veertig procent van de jonge koolplanten op. Daarnaast werken we voor de zaadbedrijven die in deze regio breed zijn vertegenwoordigd, sterk samengevoegd in Seed Valley. We zijn zelf ook onderdeel van deze groep bedrijven die samen het wereldwijde centrum van plantenveredelings- en zaadtechnologie vormen. Zaadbedrijven zijn ontzettend goed in kleine vierkante meters en gespecialiseerde, high-skilled handen. Wij zijn gespecialiseerd in grote oppervlaktes en seriematig werk. Als een zaadbedrijf een gewas heeft dat om grote oppervlaktes vraagt of veel relatief eenvoudige arbeid, dan kan het bij ons worden gekweekt’, vertelt directeur William Gitzels.

Innovatie en samenwerking

‘Vernieuwing en samenwerking zijn sterke punten van Plantenkwekerij Gitzels. Het bedrijf werkt intensief en structureel samen met leveranciers en klanten aan innovatie, opkweekmethodieken en onderzoek. Gitzels draagt hiermee ook bij aan de verdere ontwikkeling van vollegrondsgroenteteeltbedrijven’, zo luidde een van de onderdelen van het juryrapport. Ook de bijdrage aan de verdere verduurzaming van de glastuinbouw was een belangrijk criterium om de Westfriesland Méér Prijs aan het familiebedrijf toe te kennen. Aan de Nieuwe Dijk 32A in glastuingebied het Grootslag is een oude kas afgebroken en een nieuwe moderne kas gebouwd van ruim 21.000 m2. De nieuwbouwlocatie is aangesloten op een warmtenet dat duurzaam wordt verwarmd met geothermie en biomassa. Een gedeelte van de kas is voorzien van LED-belichting en de kas is gecertificeerd voor de biologische teelt van uitgangsmateriaal voor vollegrondsgroentegewassen. William: ‘Project Nieuwe Dijk, dat mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Provincie Noord-Holland, is een sterk voorbeeld dat illustreert dat innovatie boven in de ambitie staat geschreven.’

Persoonlijke ontwikkeling

Kenmerkend voor de bedrijfscultuur van Plantenkwekerij Gitzels is dat innovatie wordt gecombineerd met werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. Mike Gitzels: ‘Over een kleine twee jaar neem ik het stokje van mijn vader over. Om de bedrijfsovername zo goed mogelijk te laten verlopen, laten we ons adviseren door externe bureaus. Het strategietraject dat momenteel gaande is, maakt onze passie, gedrevenheid en de drang om dingen te vernieuwen en te verbeteren opnieuw inzichtelijk. Dankzij deze drive zijn we succesvol in wat we doen. We werken continu aan het bedrijf. Daarbij hebben we werkplezier hoog in het vaandel staan: we willen samen iets moois maken. Het karakter van het leiderschap is in de loop der jaren meer verschoven van hiërarchisch leiderschap naar meer verdeeld leiderschap. Onze mensen moeten op alle niveaus met elkaar communiceren en elkaar feedback geven, met als doel verantwoordelijkheid voor het eigen functioneren. Op die manier wordt alles van iedereen en werkt iedereen met nog meer plezier’, aldus Mike. Met een glimlach kijkt hij naar de award die op een prominente plek in de kantine staat. ‘De prijs draagt bij aan een goed imago. We vinden het ontzettend bijzonder om samen met Heddes in het rijtje van prachtige bedrijven in de regio te staan. Wat we de winnaars van dit jaar willen meegeven? Geniet van de euforie van het moment en wees een uithangbord voor het mooie ondernemerschap in West-Friesland.’

Informatie en kaarten voor het gala verkrijgbaar via www.wfgala.nl.