De regio maakt goede vorderingen en komt steeds beter op de kaart en daar draagt de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) zijn steentje aan bij. “We gaan de goede kant op, maar we zijn er nog niet”, aldus Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep. Hoe kijkt hij terug op 2019?

Hij ziet de vorderingen, maar wil niet te veel op de eigen borst koppen. “We doen het met meerdere partijen. Het verschil met het verleden is wellicht dat de WBG nu ook altijd erbij gevraagd wordt. Daarom ben ik blij met de aansluiting van WFO, Winkelhart Zwaagdijk en Andijk bij onze club net als alle nieuwe Parelbedrijven en Maatschappelijke Partners. Daarmee hebben we een nog bredere achterban waarvoor we in gesprek gaan, om de regio op de kaart te zetten.”

Pact

Opkomen voor het bedrijfsbelang in regionaal verband is dit jaar bekrachtigd met een plek in de stuurgroep van het Pact 7.1. Huibers: “Samen met politiek, maatschappelijke instellingen én bedrijfsleven gaan we Westfriesland op de kaart zetten. Daar heb ik nu nog meer vertrouwen in dat dit gaat lukken. En de naam Pact 7.1 komt vanuit onze leden, wat het extra mooi maakt.”

Buiten de regio

Ook buiten de regio zijn de contacten gelegd. “Met de gemeente Hollands Kroon voor Agriport, met Lelystad voor het vliegveld en verdubbeling van de Houtribdijk met een goede OV-verbinding en met de provincie.” Door het met Ondernemend Westfriesland georganiseerde ondernemersdebat ten tijde van de provinciale verkiezingen in maart van dit jaar zijn de knelpunten, maar ook de kansen van de regio duidelijk ter sprake gekomen.

Bereikbaarheid

Wie de naam Huibers zegt zal ook vast denken aan zijn uitspraak om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Hoorn. In het collegeprogramma van de provincie wordt dit plan nu onderzocht; Hoewel nog tot aan Purmerend. Tot zijn tevredenheid zag hij ook een onderzoek naar de verdubbeling van de Houtribdijk in het programma staan. Net als met de recente bekendmaking van de 539 miljoen investering in de bereikbaarheid tussen Amsterdam en Hoorn ziet hij daarmee een goede stap voorwaarts naar een verbeterde bereikbaarheid voor de regio.

Toerisme , huisvesting en zorg

“Binnen het platform toerisme is door publiek private samenwerking een nieuwe wind gaan waaien”, vertelt Huibers. “Minder vergaderen en meer doen. Een mooi tastbaar resultaat voor de regio is dat Hoorn en Enkhuizen nu op het ‘Amsterdam Region Travel Ticket’ voor 2020 staan.” De grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten is met een plan breed onder de aandacht gekomen en heeft veel media aandacht gekregen. Ook de werkgroep Zorg en Talent & Onderwijs hebben niet stil gezeten. “Met Maatschappelijke Partners zijn de schouders gezet onder het idee van de zorgacademie. Wellicht kunnen we hiermee een breder aanbod van HBO onderwijs in de regio krijgen.”

2020

Huibers ziet nog geen reden om achterover te leunen. “Op een aantal dossiers is er wel gezaaid, maar nog niet geoogst. Er staat nog een hele lijst ambities op de rol, dus tandje erbij.” Of Huibers een wens of oproep heeft naar de ondernemers voor 2020? “Natuurlijk mooie feestdagen, maar ook kom in beweging. Sluit je aan een breng je expertise in. Samenwerken kan alleen door te halen én te brengen. We hebben partners nodig, en die hebben we gelukkig, die ook brengen en dat gaat heel goed. Dat is de kracht van de verbinding. Wordt ook Parelbedrijf of Maatschappelijk Partner van de Westfriese Bedrijvengroep, samen krijgen we het echt wel voor elkaar.”