De A.C. de Graafweg, wie kent hem niet? De 12 kilometer lange weg vanaf de A7 ter hoogte van Wognum naar Verlaat is al sinds de jaren 30 een belangrijke oost-westverbinding door het Westfriese platteland. Maar ook een drukke, gevaarlijke en vrij smalle weg met veel in- en uitritten. Voor de provincie Noord-Holland aanleiding om de weg veiliger te maken èn de doorstroming te garanderen.

Voor de veiligheid worden de weg, wegbermen en het fietspad verbreed en komt het fietspad verder van de weg. Er komen minder in- en uitritten en de S-bocht bij de Tramweg in Wognum gaat uit de weg en loopt voortaan rechtdoor. Ook wordt de verkeerssituatie bij de Skarpetweg overzichtelijker ingericht. In Opmeer krijgen de verkeerslichten een andere afstelling voor een betere doorstroming van het verkeer en worden de oversteekpunten veiliger.

Werkzaamheden in fases

Momenteel vindt de aanbesteding plaats; in december 2020 is bekend welke aannemer de klus gaat klaren. De provincie, PWN en de aannemer vormen vervolgens samen een bouwteam dat een definitief uitvoeringsontwerp en de bijbehorende planning maakt. In het najaar van 2021 starten dan de voorbereidende werkzaamheden gevolgd door het verleggen van kabels en leidingen. Van 2022 tot eind 2024 vinden de werkzaamheden voor de herinrichting van de weg plaats, in fases op verschillende plekken langs de weg. Hierdoor zijn er gedeeltelijke en gehele afsluitingen van de weg. “We proberen de overlast voor de weggebruikers natuurlijk zoveel mogelijk te beperken, maar door de afsluitingen hebben weggebruikers toch te maken met omleidingen”, aldus omgevingsmanager Daniël Eggermont. “We zetten vanaf volgend voorjaar ook een app in om mensen op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken, omleidingen en ander nieuws; handig voor bedrijven en hunmedewerkers om te downloaden.”

Samenwerken boven en onder de grond

Naast de weg ligt een leiding van PWN voor de aanvoer van drinkwater naar de hoofdleidingnetten van onder andere Opmeer en Schagen. Door de verbreding van de weg en het fietspad moet deze leiding verlegd worden. Een uitdagende klus, want tijdens de werkzaamheden blijft de drinkwaterlevering gegarandeerd. Daarom komt er eerst een nieuwe transportleiding en pas daarna gaat de oude weg. De provincie en PWN combineren de werkzaamheden aan de weg en drinkwatertransportleiding om zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk overlast te voorkomen.