REGIO – De Sociaal Economische Raad is het niet eens met het plan van ministier Asscher om de wet zo te wijzigingen dat ‘naming en shaming’ van bedrijven die bewust discrimeren mogelijk is. De SER heeft zich, in een unaniem uitgebracht advies, tegen verdergaande vormen hiervan uitgesproken. ‘Naming en shaming’ is volgens werkgevers en vakbonden geen oplossing. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het een slecht plan van de minister.

VNO-NCW schrijft op haar website dat de werkgevers en vakbonden pertinent tegen discriminatie zijn. Maar volgens de SER worden bedrijven met ‘naming en shaming’ dubbel bestraft. Bedrijven die bewust discrimineren zijn namelijk al bekend. Want als er een uitspraak door het College voor de Rechten van de Mens is geweest, wordt die informatie openbaar gemaakt. Bovendien krijgt de overheid een extra instrument in handen om uitspraken te doen over bedrijven, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij vinden dat de overheid uit de buurt van rechtspraak moet blijven.