Talent uit de regio willen we graag aan het werk houden ín de regio. Daarom werden al de TalentAcademy Zorg en de IT Academy opgezet. Dit jaar is daar de TalentAcademy Energietransitie aan toegevoegd. Talentmanager Daisy Karssen is de verbindende factor tussen bedrijven die zich bezighouden met energietransitie en het onderwijs.

‘Vanuit de werkgroep Talent en Onderwijs van de WBG kwam naar voren dat er behoefte was aan een Academy op het gebied van energietransitie. Dat is zo’n groot vraagstuk. Dit aanpakken kan een versnelling in de energietransitie op gang brengen. Uiteindelijk is het doel dat er een betere afstemming is tussen de vraag van de bedrijven in de regio en het onderwijs. Ik heb al diverse gesprekken gevoerd met bedrijven die op zoek zijn naar personeel, maar ook met het Horizon College en Inholland. Het huidige aanbod op de arbeidsmarkt sluit soms net niet aan voor bedrijven. Ik wil weten waar hun behoefte precies ligt en wat ondernemers er eventueel zelf aan willen doen. Aan de andere kant weet ik inmiddels welke opleidingen en initiatieven er al zijn in de regio. Dus hoe beter ik weet wat de wensen zijn; hoe beter ik in samenwerking met de opleidingen kan werken aan meer afstemming. Daarom ben ik op zoek naar meer bedrijven.’

Takken van sport

‘Als je het hebt over energietransitie, dan heb je het over bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Denk aan isolatie, installaties, innovatie en zonnepanelen. Technische bedrijven, maar ook wooncorporaties, de vastgoedsector en gemeenten. Sectoren waarin voortdurend te kort personeel is. En dat personeelstekort zet ook weer de rem op de energietransitie. Als je net aan rond komt met je planning, heb je geen mensen vrij die zich bezighouden met innovatie. Met nieuwe stappen. Er zijn nu nog weinig specifieke opleidingen op het gebied van duurzaamheid. Dat verbaasde me eigenlijk, maar het biedt ook kansen. Daarom wil ik in gesprek met bedrijven in Westfriesland over hun behoeften waar het gaat om personeel. Uiteindelijk zou het fantastisch zijn als we het aantal leerlingen dat opgeleid wordt richting energietransitie aanzienlijk kunnen vergroten en daarmee de energietransitie binnen Westfriesland kunnen versnellen. Alleen zo kunnen we toewerken naar energieneutrale bedrijventerreinen in 2040.’