Vanaf 2012 reikt gemeente Medemblik de Duurzaam Ondernemen Award uit aan bedrijven die zich duurzaam onderscheiden. Dit jaar ook weer, zij het in een iets andere vorm. “Je wilt de groene koplopers in het zonnetje zetten, omdat zij anderen weer kunnen inspireren”, vertelt wethouder duurzaamheid Harry Nederpelt.

Dat is momenteel belangrijker dan ooit, weet Frits Meester, voorzitter van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Door de uit de pan rijzende prijzen van fossiele brandstoffen storten ondernemers zich massaal op duurzamere alternatieven. “Daarbij oriënteren zij zich op collega-ondernemers die al goede stappen in deze richting hebben gezet.”

Award 2022: twee verschillende prijzen

Dit jaar wordt de Duurzaam Ondernemen Award dan ook uitgereikt aan het Medemblikse bedrijf dat haar aardgasverbruik drastisch heeft weten terug te dringen. Nieuw is dat er ook een innovatieprijs te verdienen valt. “Daarmee zetten we ondernemers voor het voetlicht die met nieuwe duurzame technieken, producten en diensten aan het experimenteren zijn”, aldus Harry. Volgens Frits raken ondernemers steeds geïnteresseerder in de opslagmogelijkheden van duurzame energie. Dat garandeert namelijk continuïteit in de energielevering. Hoe wordt waterstof meer gemeengoed? Hoe realistisch is de warmtebatterij op basis van zoutkristallen? Frits: “Daarnaast zijn bedrijven aan het onderzoeken hoe ze energie onderling kunnen uitruilen. Dan zijn we ook minder afhankelijk van het overbelaste stroomnet. Daarvoor moeten we nog meer samenwerken op bedrijventerreinen en data uitwisselen.”

Samen financieren

Zulke maatregelen vergen serieuze investeringen voor bedrijven. Frits Meester is blij dat Medemblik, net als de andere Westfriese gemeenten, duurzaamheid in haar economische programma heeft opgenomen. “Om de energietransitie te laten slagen, moeten we er met z’n allen de schouders onder zetten.”

Ga voor de winst!

Ben je als bedrijf in gemeente Medemblik goed bezig om van het aardgas af te komen of om duurzaam te innoveren in de meest brede zin (op het gebied van biodiversiteit, circulair, klimaatadaptatie, mobiliteit, energieopwekking of warmte)? Dan nodigen we je uit om je aan te melden als kandidaat voor de Duurzaam Ondernemen Award. Dat kan tot 9 oktober via duurzaam@medemblik.nl. De award wordt uitgereikt op de Dag van de Ondernemer op 18 november.