Stress op of over het werk is in Nederland beroepsziekte nummer één. Ongeveer een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Dat blijkt uit een brief van minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer.

Dergelijke psychische klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel bedrijven is dit onderwerp nog onvoldoende bespreekbaar, meent Asscher. Daarom wil hij, in samenwerking met werkgevers en werknemers, de komende 4 jaar extra aandacht besteden aan werkstress. Asscher wil een maatschappelijke dialoog op gang brengen. Daarnaast gaat de Inspectie SZW bij controles extra aandacht besteden aan werkstress. Ruim 40 procent van de werkende Nederlanders ervaart werkdruk. Vorig jaar gaven zo’n twee miljoen mensen aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken.