Al na twee jaar een vast contract, geen concurrentiebeding meer en einde arbeidscontract aanzeggen; allemaal nieuwe regels die in 2014 van toepassing zijn. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid trekt de touwtjes voor flexwerkers flink aan. De redactie van Westfriese Zaken besprak de nieuwe wetgeving met Advocatenkantoor Brugman.

Veranderingen
‘Er gaat heel wat veranderen voor de gemiddelde mkb’er’, vertelt Friso Brugman. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid, die nog wel door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, trekt de touwtjes voor flexwerkers flink aan. ‘Op dit moment is het zo geregeld dat werkgevers hun werknemers in 3 jaar tijd, 3 tijdelijke contracten mogen aanbieden, voordat dit een vast dienstverband wordt. Per 1 juli 2014 hebben werknemers al na 2 jaar dienstverband recht op een contact voor onbepaalde tijd. Dit is dus gunstig voor de werknemer. Daarnaast is het in de nieuwe wet zo geregeld dat wanneer een werknemer meer dan 6 maanden niet voor de organisatie heeft gewerkt, de ketenbepaling  van 3 tijdelijke contracten in 2 jaar opnieuw begint.’ Daarnaast mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in een contract dat een half jaar of korter duurt. Het afspreken van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is vanaf 1 juli 2014 ook verboden tenzij er een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Ook wordt de werkgever verplicht zijn werknemer, uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract, schriftelijk te informeren of hij het dienstverband wil voortzetten. ’Veel veranderingen die voor de ondernemer belangrijk zijn om te weten.’

Informatiebijeenkomst
Friso zet echter wel zijn vraagtekens bij de nieuwe wet. ’De nieuwe regels zijn zeer gunstig voor de werknemers, omdat zij sneller in vaste dienst kunnen treden. Maar in 2015 komt er een nieuw ontslagrecht, deze zorgt ervoor dat de werkgever de mogelijkheid heeft zijn medewerkers sneller te ontslaan.’ Friso merkt dat er veel onduidelijkheid heerst onder ondernemers aangaande arbeidswetgeving. ‘Wij krijgen steeds meer vragen over dit soort regelgeving. Voor de gemiddelde mkb’er zijn de regels ook nauwelijks meer te volgen. Het verandert zo snel, je moet bijna een specialist in dienst nemen om op de hoogte te blijven van de veranderingen op het gebied van arbeidswetgeving.’ Om de ondernemers uit de regio te helpen, organiseert Advocatenkantoor Brugman medio mei, bij het net geopende Van der Valk, een informatiebijeenkomst. ’Tijdens deze informatiebijeenkomst bespreken we de veranderingen op het gebied van arbeidswetgeving. Zodat de ondernemers weer helemaal up-to-date zijn. Dan zijn hoogstwaarschijnlijk ook de definitieve regels bekend aangaande de Wet Werk en Zekerheid.’ Niet alleen in de wet veranderen een aantal dingen, ook bij Advocatenkantoor Brugman verandert er veel. Zo zijn zij per 1 januari te bereiken op een nieuw telefoonnummer: 0800 – Brugman.