Rabobank, ING, ABN AMRO, WBG en het Duurzaam Ondernemersloket zetten samen de schouders onder energieneutrale bedrijventerreinen. Op 30 juni tekenden ze de Green Deal Duurzame bedrijventerreinen. Hiermee geven ze commitment om de 3.000 ondernemers op de Westfriese terreinen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf.

In 2040 moeten alle 22 bedrijventerreinen in Westfriesland energieneutraal zijn. Dat is de ambitie van het Duurzaam Ondernemersloket West-Friesland. Het loket is een samenwerking van de provincie, WBG, Westfriese gemeenten, Parkmanagement Hoorn en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Deze samenwerking is nu waardevol uitgebreid met de banken en is cruciaal om alle 3.000 ondernemers op de bedrijventerreinen te bereiken én te begeleiden in het verduurzamen van hun bedrijf. En dat is nog los van de huidige situatie in de wereld, waarbij het van levensbelang is zo min mogelijk gas te gebruiken.

Grote besparingen

‘Ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in Nederland komt voor rekening van bedrijventerreinen’, vertelt Bashar al Badri, Directeur van het Duurzaam Ondernemersloket. ‘Hier kunnen we door verduurzaming dus grote besparingen behalen, ook in West-Friesland. Dat is niet alleen goed voor de regio, maar uiteindelijk ook voor de bedrijfscontinuïteit en vooral de portemonnee van de ondernemer. Met energie besparen bespaar je gewoon geld. Geld dat je als ondernemer prima kunt gebruiken voor andere zaken.’

Samen stappen zetten

‘We willen ondernemers helpen inzicht te krijgen in de mogelijkheden om zelf een stap te zetten in de energietransitie. De drie banken doen dat door hun kennis en ervaringen met andere klanten te delen met de ondernemers. Bovendien helpen ze ons als loket meer ondernemers te bereiken via hun netwerk. Zo kunnen we tijdens bijeenkomsten van het Duurzaam Ondernemersloket meer ondernemers informeren over de kansen die voor het grijpen liggen. Tot slot ondersteunen de drie banken het Duurzaam Ondernemersloket financieel en staan ze klaar om ondernemers op financieel vlak te adviseren en verder te helpen.’

Symbolische aftrap

Op donderdag 30 juni trapten de partijen hun samenwerking symbolisch af door samen een boom te planten op bedrijventerrein Industrieweg in Westwoud. Ook werd deze middag de Green Deal officieel getekend door de stakeholders. Bashar: ‘De energietransitie is een enorme uitdaging. Die kan niemand alleen aan. Het is dan ook heel mooi dat Rabobank, ING en ABN AMRO met elkaar aan de slag gaan en daarbij samenwerken met de WBG, gemeente, Omgevingsdienst, de provincie, milieufederatie, Parkmanagement Hoorn en Liander. Eigenlijk met alle betrokken partijen. Zo leveren we samen een bijdrage aan toekomstbestendige, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijven en bedrijventerreinen.’

Aan de slag

Ondernemers die een stap willen zetten in het verduurzamen van hun bedrijf, kunnen met al hun vragen terecht bij het Duurzaam Ondernemersloket. Met de Slimme Energiesprong biedt het loket een laagdrempelig adviestraject. Dat traject loopt in meerdere fases: met een energiescan en verbruiksmonitor wordt in kaart gebracht wat het huidige verbruik is en waar winst te behalen valt. Vooral het laaghangend fruit is hier belangrijk: de quick wins. Waarmee zet je op korte termijn de grootste stappen? Deze punten komen terug in het onafhankelijke advies dat het Loket uitbrengt. Wil je hiermee aan de slag? Dan regelt het Loket de subsidies en vraagt ze offertes voor je op. De banken hebben specialisten die ondernemers verder kunnen helpen met het financiële gedeelte van de Energiesprong. Inkoop wordt vervolgens zo veel mogelijk collectief gedaan bij bedrijven in de regio. Als ondernemer word je zoveel mogelijk ontzorgd, maar ondertussen zet je serieuze stappen in het energieneutraal maken van de bedrijventerreinen in Westfriesland.