Samen zoeken naar circulaire oplossingen met als doel: de afvalberg vanuit de zorg verminderen. Dat is de opzet van de CIRCO Track Met Zorg Verpakt. Binnen deze track werken zorginstellingen, afvalverwerkers, leveranciers en producenten nauw samen. Rabobank is partner van organisator CIRCO Hub Noord-Holland, het Dijklander Ziekenhuis en zorgorganisatie Omring zijn deelnemers. Een duurzaam drieluik.

Binnen de CIRCO Tracks gaan de deelnemers concreet aan de slag met circulair ondernemen. ‘Zo produceren wij als Dijklander Ziekenhuis jaarlijks bijna achthonderd ton aan niet te recyclen afval,’ vertelt Coördinator Duurzaamheid Ilyes Machkor. ‘Dat is iets waar we samen echt iets aan moeten doen. De kracht van de CIRCO Tracks is dat we alle schakels binnen de keten doorlopen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt met leveranciers over het niet of anders verpakken van producten. Of over de mogelijkheid te komen tot één verpakkingsmateriaal dat effectief te scheiden en recyclen is. We zoeken met elkaar naar een circulair businessmodel dat goed is voor de aarde en uiteindelijk resulteert in goedkopere zorg.’
Bij Omring zetten programmamanager MVO Ailin Haijer en facilitair manager Maarten van Dijk zich in voor circulariteit. ‘De grootste afvalstroom bij onze eenendertig locaties is het incontinentiemateriaal,’ zegt Van Dijk. ‘In een volgende track gaan we hier apart op inzoomen. Ook is er sprake van voedselverspilling: per locatie loopt die jaarlijks op tot een bedrag van veertigduizend euro. Dat moet anders. Dit geldt ook voor het voorraadbeheer: hoe voorkomen we dat ongebruikte producten uiteindelijk bij het afval terechtkomen? Verder kijken we naar het verduurzamen van vastgoed en vervoersstromen.’

Snel verduurzamen
‘Rabobank heeft zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord, de Road to Paris en de Green Deal Duurzame Zorg,’ stelt Relatiemanager Corporate Clients Michel Vegelien. ‘Binnen deze deal heeft een groot aantal partijen afspraken gemaakt om de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Als coöperatieve bank willen we klanten adviseren, stimuleren en ondersteunen bij verduurzaming en circulariteit. Dat doen we door betrokken te zijn bij initiatieven als de CIRCO Tracks, maar ook door ons netwerk, garantieregelingen en bijvoorbeeld de Rabo Groenlening aan te bieden. We helpen ondernemers graag hun innovatieve plannen waar te maken.’


Kijk voor de tracks voor andere branches op https://www.circonl.nl/agenda