Er komt meer ruimte voor bedrijventerreinen in Westfriesland. Voor groeiende Westfriese bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met Westfriese bedrijfssectoren. Dat staat in het convenant met regionale afspraken over werklocaties, dat op 6 juli 2022 is ondertekend door de colleges van de Westfriese gemeenten en de provincie Noord Holland.

Sinds 2018 is tussen zeven Westfriese gemeenten en de provincie Noord Holland het Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland gesloten. Hierin staan afspraken voor het gefaseerd ontwikkelen van bedrijfsgronden in Opmeer, Hoorn en Koggenland. Het was nodig om de afspraken uit dit convenant aan te passen om iets aan de krapte op de bedrijventerreinen te kunnen doen. De gemeente Medemblik, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan nog onderzoek doen naar een toekomstige locatie voor een nieuw bedrijventerrein. Dit zou over 5 tot 10 jaar gerealiseerd moeten worden. Als in Koggenland extra marktbehoefte is, dan mag ook daar tot 8 hectare worden toegevoegd.

Regionaal Convenant werklocaties Westfriesland
Dit is een belangrijke stap voor het vestigingsklimaat van onze bedrijven”, aldus wethouder Harry Nederpelt (Medemblik). “Omdat de vraag naar bouwkavels op bedrijventerreinen de afgelopen jaren flink is opgelopen, dreigt er een tekort te ontstaan. Daarom was het hard nodig om de afspraken te actualiseren. Met het akkoord zorgen we voor voldoende en geschikte bedrijventerreinen in de regio.

Wethouder Helling (Hoorn): “We willen flexibel inspelen op de toekomstige vraag door adaptief te programmeren. Hierdoor kunnen we sneller op- of afschalen als de markt verandert. Daarnaast is er veel aandacht voor goede kwaliteit en optimaal gebruik van bestaande bedrijventerreinen. Energietransitie en oplossingen voor netcongestie horen hier ook bij.

Focus op Westfriese bedrijven
De nieuwe bedrijventerreinen zijn vooral bedoeld voor groeiende Westfriese bedrijven en nieuwe bedrijven die een link hebben met Westfriese bedrijfssectoren. Nieuwkomers uit bijvoorbeeld de regio Amsterdam zijn ook welkom, maar niet alle ruimtevragen kunnen worden toegekend. Er is bijvoorbeeld geen plaats voor datacenters. Andere zeer grootschalige bedrijven kunnen zich alleen vestigen wanneer zij meerwaarde hebben voor de Westfriese economie en -arbeidsmarkt.