Als er íets is wat we hebben geleerd de afgelopen decennia, is het dat je samen verder komt. Samenwerking is key. Dat geldt voor bedrijven en organisaties onderling, maar óók op grotere schaal door overheid, bedrijfsleven en organisaties samen te laten werken. Deze publiek-private samenwerkingen gaan we logischerwijs alleen maar meer zien.

Bij publiek-private samenwerking (PPS) werken bedrijven en overheden en/of maatschappelijke organisaties samen aan projecten. Financieel, maar ook inhoudelijk. Zo werken alle betrokken partijen aan een gezamenlijk maatschappelijk en vaak ook commercieel doel. Er is een heldere taak- en risicoverdeling, waarbij iedere partij zijn eigen identiteit en verantwoordelijkheid houdt. Het belangrijkste bij PPS? Je inleven in elkaars situatie. Wanneer je weet wat de andere partij nodig heeft, kun je daar rekening mee houden en hem daarin tegemoet komen. In Westfriesland zijn al volop succesverhalen waar het gaat om PPS. Dat moet ook wel, want dit is echt de samenwerking van en vóór de toekomst.

Energieneutrale bedrijventerreinen in 2040

Het Duurzaam Ondernemersloket is een samenwerking van de provincie Noord-Holland, de Westfriese Bedrijvengroep, de zeven Westfriese gemeenten, stichting Parkmanagement Hoorn en Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het loket ondersteunt ondernemers bij het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun pand. Zo werken de partijen collectief samen aan energieneutrale bedrijventerreinen in 2040. Directeur Bashar al Badri: ‘Het Duurzaam Ondernemersloket is een onafhankelijke organisatie die ondernemers adviseert, ondersteunt en begeleidt bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. We willen hen zoveel mogelijk ontzorgen. Daarom hebben we de slimme Energiesprong geïntroduceerd. Dit traject omvat een energiescan en verbruiksmonitoring, waarna we een onafhankelijk advies uitbrengen over de te nemen stappen. Vervolgens kunnen we zorgen voor (collectieve) inkoop en coördineren we de installatie van maatregelen. Ook het traject van subsidies en financiering nemen we de ondernemers uit handen. De Energiesprong zelf wordt grotendeels gesubsidieerd. Zo bieden we een laagdrempelige, zorgeloze manier om snel te besparen op energiekosten.’

‘Westfriesland gaat voor energieneutraal’

De PPS rondom duurzaamheid houdt hier niet op. Het Duurzaam Ondernemersloket sluit Green Deals met de drie grote banken en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. In de Green Deal met de Rabobank, ING en ABN AMRO spreken de partijen de intentie uit om nauw samen te werken om bedrijven te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijf. De banken kunnen ondernemers actief informeren over de kansen en mogelijkheden die er zijn en meedenken bij financieringsvraagstukken. De Green Deal met de Omgevingsdienst ontslaat deelnemers aan de Energiesprong van de periodieke controles op handhaving van de energiebesparingsplicht en controles op energieverbruik.

Talent regionaal opleiden én vasthouden

Als je talent in de regio hebt, wil je het hier houden. Een groot deel van de (jonge) beroepsbevolking in Westfriesland werkt in de Randstad. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om dat talent hier verder te ontwikkelen én te houden. In 2020 startte de TalentAcademy Zorg met een Post-HBO opleiding Innoveren in zorg en welzijn met technologie. Een samenwerking van Omring, WilgaerdenLeekerweideGroep en Inholland, gesteund door de WBG en de zeven Westfriese Gemeenten. Het aanbod van de TalentAcademy Zorg is inmiddels uitgebreid met HBO-verpleegkunde flex en het Medical Delta Living Lab.

IT Academy

In 2021 was daar de start van de IT Academy, een initiatief van de gemeente Hoorn, de WBG, Inholland, Horizon College en Westfriese IT bedrijven. De IT Academy moet lokale IT-bedrijven en IT-talent bij elkaar brengen. Het afgelopen jaar hebben dertien Westfriese IT-bedrijven zich actief verbonden aan de ontwikkeling van de Academy. De studenten konden bij hen aan de slag met casussen in fieldlabvorm. Tenslotte leer je in de praktijk het meest. Bovendien ontdekken ze wat Westfriesland te bieden heeft aan carrièrekansen. Komend schooljaar starten studenten van Business IT en Management (BIM) en mogelijk van Mathematical Engineering van Inholland in de fieldlabs. Van het Horizon College zijn dat studenten van IT Systems & Devices en Software Ontwikkeling. Frisse IT-ers in de dop die zich vastbijten in Westfriese casussen en hier hopelijk nooit meer weggaan.

TalentAcademy Energietransitie

Een nieuwe loot aan de TalentAcademy stam is de Energietransitie. Om de energietransitie in onze regio te versnellen en het doel van energieneutrale bedrijventerreinen in 2040 te kunnen halen, zijn grote stappen nodig. Technisch personeel is echter schaars en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten vaak niet aan. Als kersverse kwartiermaker gaat Daisy Karssen de vraagkant, bestaande uit bedrijven die zich bezighouden met energietransitie, verbinden met de aanbodkant, die bestaat uit het Horizon College en inHolland. Waar liggen de behoeften als het gaat om personeel en hoe kun je daar vanaf de onderwijskant op inspelen?

Dit is pas het begin

De lopende initiatieven zijn veelbelovend en laten zien wat de kracht is van PPS. Vanuit het Pact van Westfriesland rollen nog volop kansen onze kant op. Denk aan de huisvesting van buitenlandse werknemers, de woningmarkt an sich, regiobranding, voorzieningen voor ondernemers; allemaal thema’s waarin je je als collectief vast kunt bijten. Die kansrijker zijn wanneer overheid en bedrijfsleven elkaar écht weten te vinden. Niet meer achter elkaar aanlopen, omdat bestemmingsplannen niet aansluiten of subsidies niet rond zijn; sámen met hetzélfde doel voor ogen de juiste koers uitstippelen. Zo kom je uiteindelijk allemaal verder.

Meer informatie over de besproken PPS’en vind je op www.duurzaamondernemersloket.nl en westfriesebedrijvengroep.nl/thema/talent-en-onderwijs.