De blije gezichten van de werknemers stralen je in de productiehal tegemoet. Hier werkt iedereen met plezier. Op zijn of haar eigen niveau. “De mensen, daar doen we het voor!”, vertelt directeur-eigenaar Peter Schouten van Soci-Com Enkhuizen: “We zijn een sociaal bedrijf. Tegelijk ook een écht bedrijf. En dat betekent in West-Friesland kwaliteit leveren en dat je nakomt wat je belooft. We zijn ondernemers met een sociale missie. Dat gaan we nog meer uitdragen. Omdat het in ons aller belang is dat iedereen mee kan doen.”

Bij Soci-Com, het bedrijf bestaat ruim tien jaar, werken ook mensen die – zoals Schouten dat omschrijft – “een zetje in de rug nodig hebben. Met dat zetje proberen we ze te begeleiden naar betaald werk. Denk aan langdurig werklozen, mensen uit de bijstand, langdurig zieken, re-integratie trajecten, ouderen, mensen met een psychische stoornis of met een arbeidshandicap. Met onze productiecapaciteit zijn we een volwaardig verlengstuk van veel bedrijven en onderdeel van de flexibele personeelsschil. Als er extra capaciteit nodig is, springen we bij. Maar we hebben ook veel vaste opdrachten voor assembleren, inpakken en ander handwerk: van het solderen van led-verlichting, het in elkaar vouwen van doosjes tot het monteren van waterkoppelingen. Voor een bedrijf als Pipelife zijn we een volledig en volwaardig onderdeel van het bedrijfsproces. Daarmee behouden we werkgelegenheid in de regio. Onze deuren staan open voor meer samenwerking met het bedrijfsleven in West-Friesland.”

Social return

Al geruime tijd eist de overheid dat bedrijven met ‘social return’ meer werkgelegenheid creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Peter: “Veel ondernemers zijn van goede wil. Maar je kunt niet voor één werknemer die aandacht nodig heeft de juiste begeleiding en aanpassingen regelen. Op onze schaal kunnen we dat wel. Ons vak is dat we achter de voordeur  voor een veilige omgeving zorgen dat voldoet aan alle eisen en regels. Iedereen is welkom om dat met eigen ogen te komen te zien. We willen de samenwerking graag met nog meer West-Friese bedrijven aan om elkaar te versterken. Door ons maatwerk voldoen onze klanten volledig aan de wettelijke verplichtingen van social return.’’

“Menselijke winst”

Als jobcoach zorgt Rob Kooiman ervoor dat de werknemers met plezier hun werk kunnen doen: ,,De stress weghouden op de werkvloer is ons vak. We denken en handelen in wat kan en mogelijk is. Bedrijven kunnen hun handjeswerk aan ons uitbesteden. De voordelen zijn in economisch en maatschappelijk opzicht gigantisch: te veel om op te noemen. Maar de menselijke winst is het grootst. Hier doen mensen op hun eigen niveau volwaardig mee, in plaats van dat ze achter de geraniums of het beeldscherm zitten te verpieteren.’’

Dat bij een dochter van Peter zelf ooit een autistische stoornis is vastgesteld, verklaart zijn gedrevenheid: “Ik heb meegemaakt hoe ze opbloeide toen ze eindelijk de kans kreeg om op haar niveau mee te doen. Het geluk wat die kans haar bracht. En dat zien we in ons bedrijf ook. Als je de werkplek en begeleiding aanpast aan wat mensen kunnen, kan iedereen mee doen en dat brengt mensen die eerst verpieterden tot bloei. En deze manier maakt het ook totaal onnodig om het eenvoudiger handjeswerk naar lagelonenlanden te brengen. Dat werk kunnen we in West-Friesland allemaal heel goed zelf doen met onze eigen mensen. Een win-win-situatie.”

soci-com.nl

Wilt u (een deel van) uw productie ook uit handen geven? Soci-Com gaat graag met u in gesprek over uw wensen en de mogelijkheden! Neem contact op via: 0228 – 326 100 of info@soci-com.nl.