Sinds de oprichting van Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) in 2013, hebben al vele bedrijven(terreinen) kunnen profiteren van aanzienlijke besparingen op hun energiekosten dankzij grootschalige gezamenlijke inkoop van groene energie. Maar er valt nog veel meer winst te behalen. Met WBG als nieuwe partner staat de deur open om West-Friesland nog duurzamer te maken.

ECWF-voorman Gerard Fit vertelt hoe het partnerschap met WBG tot stand kwam: ‘Bij WBG leeft de wens om meer bezig te zijn met duurzaamheid. Veel van hun leden bevinden zich op de bedrijventerreinen en één van de hoofdtaken van ECWF is het verduurzamen van die terreinen. Dus op dat gebied kunnen we veel voor elkaar betekenen. Vanuit de WBG-werkgroep Duurzaamheid gaan we samen acties ondernemen richting bedrijven om ze kennis te laten maken met de kostenbesparende duurzame energie van ECWF.’

Duurzame energiebesparing

Gerard vervolgt: ‘Als ECWF zijn wij een onafhankelijke en deskundige partij. Wij adviseren door middel van onze objectieve kennis bedrijven op het gebied van duurzame energiemaatregelen, zowel individueel als collectief. De belangrijkste aspecten waarmee bedrijven duurzame energiebesparing kunnen realiseren zijn LED-verlichting, zonnestroom en warmtemogelijkheden. Al deze maatregelen kunnen een besparing van maar liefst 20-25% op de energiekosten opleveren. Het succesvolle project HN80E+ op Hoorn80 is daar een mooi voorbeeld van.’

Randvoorwaarden

‘Op het moment zijn we aan het kijken naar verschillende nieuwe projecten op andere bedrijventerreinen. Hiervoor moeten wel een aantal randvoorwaarden aanwezig zijn en één daarvan is dat de ondernemersverenigingen erachter staan. Doordat alle ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen lid zijn van de WBG krijgt de ECWF dankzij het nieuwe partnerschap directer contact met de verenigingen, wat erg prettig werkt. Verder moet er voor een nieuw project ook genoeg draagvlak zijn bij de ondernemers om het op te zetten en uit te voeren. Vaak is de wil er wel, maar is er een gebrek aan kennis. Daar kunnen wij ze op een deskundige manier bij ondersteunen. En als laatste is het niet onbelangrijk dat ook de gemeente aan het project moet willen meewerken. Alleen dan heeft het project de meeste kans van slagen.’

www.ecwf.nl