Dat de bedrijventerreinen in de regio Hoorn er anno 2019 zo netjes bijliggen, is niet een vanzelfsprekende zaak. Nog geen 12,5 jaar geleden was dat wel anders. Stichting Parkmanagement Hoorn heeft de afgelopen jaren de nodige veranderingen op de terreinen aangebracht en dankzij deze professionele aanpak is er nu sprake van een fijn en vooral veilig vestigingsklimaat voor ondernemers.

Sinds Parkmanagement Hoorn door HOC werd opgericht in 2006 stond de stichting onder leiding van oprichter en directeur Gerard Fit. Begin 2018 nam Pieter Veeter het stokje over en hij is vastberaden om de successen van Parkmanagement voort te zetten en uit te breiden. Hij vertelt waar Parkmanagement Hoorn precies voor staat: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bedrijventerreinen in de gemeente Hoorn in de ruimste zin van het woord. De basis hiervoor is veiligheid, vastgesteld in het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het KVO-certificaat wil zeggen dat we samen met de ondernemers -verenigd in de HOC-, de Gemeente Hoorn, Politie en Brandweer afspraken maken om de terreinen veiliger te maken. De basisvoorwaarden voor KVO zijn schoon, heel en veilig. Dit geldt zowel voor de openbare ruimtes als privégrond rondom een pand. Dat het keurmerk zeer succesvol is, blijkt wel uit een daling van maar liefst 90% van de criminaliteitscijfers ten opzichte van 2006.’

Meer dan een alarm

De grootste inhaalslag die Parkmanagement Hoorn op de bedrijventerreinen heeft gemaakt is het invoeren van professionele beveiliging. Pieter: ‘Dat gaat veel verder dan slechts het installeren van een alarmsysteem. We plaatsen als het ware een virtueel hek om het terrein door middel van een intelligent camerasysteem en kentekenregistratie. Zo houden we ook de hedendaagse criminelen buiten de deur. En mocht er toch iets verdachts gebeuren, wordt er dankzij de 24/7 alarmcentrale direct een surveillancedienst en politie naartoe gestuurd. Om vervelende situaties te voorkomen komen alle disciplines twee keer per jaar bij elkaar om gezamenlijk een rondje over de vijf bedrijventerreinen te rijden. Ieder kijkt vanuit zijn eigen discipline naar de veiligheidssituatie. Alle informatie wordt samengevoegd in een schouwrapport met praktische tips en tricks voor de ondernemer ter verbetering. Verder vindt eens per drie jaar de certificering plaats. Door middel van een grootschalige enquête onder de bedrijven worden de gevoelens van ondernemers op het gebied van veiligheid, comfort, tevredenheid over netheid van het terrein en de gebouwen in kaart gebracht.’

Voordelen

Pieter vervolgt: ‘Maar als facilitair bedrijf kan Parkmanagement Hoorn nog veel meer betekenen voor ondernemers. We zijn een stichting die bestuurd wordt door ondernemers en weten dan ook precies wat bedrijven nodig hebben. En dat is zo min mogelijk overlast en een fijne werkomgeving. Dus geen zwerfvuil, kapotte hekken of overhangende takken van bomen. Dat verzorgen wij allemaal. Ook bieden we bedrijven een winterpakket aan, zodat wegen en opritten sneeuwvrij blijven wanneer dat nodig is. Daarnaast zijn er genoeg collectieve voordelen voor ondernemers. Zo is het mogelijk om gezamenlijk energiebesparende middelen als zonnepanelen in te kopen of de afvalinzameling te regelen. Wat dat betreft zijn we echt een meldpunt en vraagbaak voor bedrijven. Naast de voordelen van onze dienstverlening zie je dat bij veel bedrijven hun pand ook in waarde is gestegen. Dat zorgt dan wel voor een verhoogde WOZ-waarde, maar dat is voor de Gemeente Hoorn weer gunstig. Zo profiteren alle partijen van onze diensten. Maar het allerbelangrijkste voordeel is uiteraard dat we ondernemers een fijn en vooral veilig vestigingsklimaat kunnen bieden.’

Meer informatie op:
www.parkmanagementhoorn.nl