De Hoornse gemeenteraad heeft besloten dat, met ingang van 2014, winkeliers iedere zondag open mogen. Dit betekent dat winkeliers zelf vrij zijn om te bepalen of ze iedere zondag open gaan. Winkeliers in de binnenstad maakten eerder al onderling een afspraak om maar 16 koopzondagen open te gaan. Dit zal iedere laatste zondag van de maand betreffen, zoals dat nu ook het geval is.

Eerder dit jaar breidde de Hoornse raad het aantal koopzondagen uit naar 16. Supermarkten mochten sindsdien al iedere zondag open. In oktober dit jaar nam de raad een motie aan met daarin het verzoek om te komen met een raadsvoorstel omtrent de zondagsopenstelling. Met de vrijgave van de koopzondagen hoopt de raad de centrumfunctie van Hoorn te versterken. Daarnaast wil de gemeente winkeliers in de gelegenheid stellen om naar eigen inzicht de openingstijden vast te stellen.

Onderlinge afspraken
Gezien het feit dat winkeliers in de binnenstad onderling afspraken hebben gemaakt om de huidige 16 zondagsopenstellingen aan te houden, zal de gemeente alleen op die betreffende koopzondagen betaald parkeren hanteren. Het college komt in het eerste kwartaal van 2014 met de uitkomsten van een onderzoek naar de noodzaak van uitbreiding van toezicht voor de zondag.

Politieke voorkeur
De fracties van CDA, SP, Hoorn+ en dhr. Van der Veer van de PvdA stemden tegen het plan om het aantal koopzondagen uit te breiden. De VVD, VOCHoorn, D66, Fractie Tonnaer, PvdA, GroenLinks, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang en Hoorn Lokaal stemden voor. Daarmee werd besloten om het aantal koopzondagen vrij te geven en de keuze aan de ondernemers over te laten.