In 2013 zijn er in Noord-Holland ruim 31.000 personen een eigen onderneming gestart. Dit zijn er zo’n 3800 dan een jaar eerder, een toename van 14 procent. Landelijk gezien kent het aantal starters in 2013 een groei van 13 procent ten opzichte van 2012. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland zo’n 150.000 personen voor zichzelf begonnen. De grootste groep starters is tussen de 25 en 29 jaar oud. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

De provincie Flevoland kende de grootste groei startende ondernemers (15 procent), hierna volgden Noord-Holland, Groningen en Zeeland. In deze drie provincies groeide het aantal met 14 procent. Volgens de Kamer van Koophandel is er door de crisis veel behoefte om een alternatief te zoeken voor een vaste baan. Er zijn in 2013 veel bedrijven failliet gegaan en veel ontslagen gevallen, wat resulteert in een toename van het aantal inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Een duidelijk voorbeeld hiervan is als een bouwbedrijf failliet gaat, de bouwvakkers massaal aan de slag gaan als ZZP’er. Ook bedrijven die hun personeel meer flexibel willen inzetten adviseren hun personeel steeds vaker om zich als zelfstandige in te schrijven, om vervolgens weer door het bedrijf te worden ingehuurd. Het grootste gedeelte van de starters in 2013 (bijna 80 procent) was dan ook ZZP’er.

Einde crisis in zicht
Per sector gezien kende de detailhandel de grootste groei (22 procent) in het aantal startende ondernemers. Volgens de Kamer van Koophandel is dit onder andere te verklaren door het aantal webshops. Maar ook het aantal kookprogramma’s op televisie heeft hier een invloed op, het aantal detailhandels ‘in food’ is door deze programma’s gestegen. Verder is er door de huidige crisis vraag naar goedkope producten, waardoor de markt- en straathandel opbloeit. Vorig jaar laten vrijwel alle sectoren nog krimpende cijfers zien. Volgens de Kamer van Koophandel is gezien het groeiend aantal ondernemingen het einde van de crisis dan ook in zicht.

Aantal vrouwelijke starters neemt af
Na een aantal jaren van lichte groei, gevolgd door enkele stabiele jaren, is in 2013 het aantal vrouwelijke startende ondernemers licht afgenomen. Landelijk gezien zijn in 2013 bijna 50.000 vrouwen een onderneming gestart, wat neerkomt op dat één op de drie startende ondernemers vrouw is.