De provincie Noord-Holland heeft het voornemen om de pre-awardfase voor de N23 Westfrisiaweg te starten met Heijmans. Zodra de formele bezwaartermijn verstreken is en alle mogelijke bezwaren zijn afgehandeld, gaat de pre-awardfase echt van start. Dit heeft de provincie meegedeeld aan alle partijen die zich hebben ingeschreven op de aanbesteding van de N23 Westfrisiaweg.

De pre-awardfase gaat vooraf aan de definitieve gunning, waarin de beoogd opdrachtnemer zijn aanbieding concretiseert en onderbouwt. Pas na de afronding van deze fase volgt een definitieve gunning. De provincie houdt vast aan openstelling van de N23 Westfrisiaweg in het najaar van 2017, volgens planning.

Intrekking uitnodiging pre-awardfase
Afgelopen september nodigde de provincie de combinatie BAM-Van Oord uit voor de pre-awardfase van de N23 Westfrisiaweg. Eén van de afgewezen partijen had laten weten zich niet met deze beslissing te kunnen verenigen. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie de uitnodiging voor de pre-awardfase aan de combinatie BAM-Van Oord ingetrokken. Afgelopen maanden heeft de provincie de aanbiedingen nogmaals zorgvuldig onderzocht, wat ertoe heeft geleid om Heijmans uit te nodigen voor de pre-awardfase.