Stoppen met concurreren en juist met elkaar het toerisme in de regio promoten én sterker maken. Dat was een van de belangrijkste boodschappen tijdens de relatiemiddag op 11 november 2015 waar Westfriese bestuurders en het georganiseerde bedrijfsleven, aangesloten bij de Westfriese Bedrijvengroep, bijeenkwamen.

De bijeenkomst in het Peperhuis van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen stond in het teken van toerisme. De rode draad in het verhaal was de gezamenlijke promotie van de regio Noord-Holland Noord onder de vlag ‘Holland boven Amsterdam’. Deze regionale promotie gaat vanaf januari 2016 van start. De speciale destinatiemarketing organisatie (DMO) moet de promotie van het gebied in goede banen leiden. Maar waarom is gezamenlijke promotie zo belangrijk voor de regio en economie? Wat heeft het bedrijfsleven er aan? En waarom ‘Holland boven Amsterdam’? Allemaal vragen die beantwoord werden tijdens de informatieve bijeenkomst.

Een bezoeker denkt niet in gemeentegrenzen
Onder andere Ben Tap (wethouder Economische Zaken in Hoorn) kwam aan het woord. ‘Het is belangrijk te investeren in toerisme. Volgens meerdere onderzoeken is toerisme de grootste economische trekker de komende jaren. Er komen veel toeristen naar Nederland en die moeten gemeenten en bedrijven in Noord-Holland Noord samen naar onze regio krijgen. De bezoeker denkt namelijk niet in gemeentegrenzen, maar is op zoek naar een volledig aanbod. In Bergen moeten dan ook de foldertjes van de bezienswaardigheden in West-Friesland te vinden zijn én andersom. Zo moeten we elkaar sterken maken. Dat geldt voor zowel de overheden als de bedrijven. Al heel lang praten we over de versnippering van de marketing op het gebied van toerisme in de regio. We hebben het al vaak geprobeerd gezamenlijk aan te pakken. Hoe we het nu wel kunnen laten slagen? Allereerst moeten we geen beren meer op de weg zien en denken in kansen. Elke ondernemer en politicus moet ambassadeur worden van het idee Holland boven Amsterdam. Daarnaast moeten ondernemers en gemeenten stoppen met concurreren met andere gemeentes en ondernemers. DMO gaat daarbij vanuit één punt zorgen dat er met gezamenlijke communicatiemiddelen op de juiste doelgroepen geschoten wordt. Waarom profileren als Holland boven Amsterdam? De naam Amsterdam is bekend. Sommige mensen in het buitenland kennen Nederland niet, maar Amsterdam wél. Zandvoort en het Muiderslot maken al handig gebruik hiervan. Door zich respectievelijk als Amsterdam Beach en Amsterdam Castle Muiderslot te profileren, wisten beide meer internationale bezoekers te trekken.’

Y-splitsing
Ook Samir Bashara kwam als voorzitter van de VVRE (overlegplatform van Westfriese bestuurders van Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Economie) aan het woord. Volgens hem staat West-Friesland op een Y-splitsing. ‘Buigen we de verkeerde kant op en laten we de concurrentie, de andere regio’s, hun gang gaan, omdat wij geen verbindingen maken met elkaar? Of buigen we de goede kant op en doen we het wel? De richting die we nu kiezen, is over een aantal jaar merkbaar in de hele regio! Zoals in het Pact van Westfriesland is afgesproken: we moeten ons als geheel verkopen én vermarkten.’ Meest aantrekkelijke regio Na Samir Bashara was het woord aan WBG-voorzitter Piet Mol. De WBG heeft intensief samengewerkt met de VVRE. ‘De regionale politiek en bedrijven hebben twee jaar terug een gezamenlijk doel gesteld: binnen vijf jaar moet de regio bij de tien aantrekkelijkste regio’s in Nederland horen. We hebben nog twee jaar te gaan, maar al een mooie mijlpaal behaald. Enige tijd geleden meldde niemand minder dan Financial Times dat Noord-Holland Noord de tweede meest aantrekkelijke regio in Europa is om in te investeren. Dat is een bijzonder mooi resultaat.’

Kijk naar levensstijl
Recron, de vereniging van recreatieondernemers in Nederland, heeft een instrument ontwikkeld om de toeristische focus bij ondernemers en overheden aan te brengen aan de hand van levensstijlen. Op deze manier kunnen zij doelgroepen scherper in beeld krijgen en hier met producten, diensten, evenementen en ontwikkelingen op inspelen. Arthur Helling, regiomanager van Recron, presenteerde dit instrument tijdens de bijeenkomst. Een belangrijk advies voor recreatieondernemers: ‘Kijk écht goed naar de doelgroep. “Het gezin” en “de recreant” bestaan niet. Deze doelgroepen zijn te algemeen. Zaak is om te kijken de levensstijl van de doelgroep en niet naar de demografische gegevens.’

Na het informatieve gedeelte waren er drie inspirerende presentaties van professionals uit de recreatiesector. Tineke de Boer van Fruitkwekerij ’t Keetje, Willemieke de Waal van de Kennemer Duincampings en Saskia Grogniet van het Zuiderzeemuseum gaven weer welke stappen zij hebben genomen om van hun onderneming een succes te maken. Het was een informatieve en inspirerende middag!