HOORN – De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de winnaars zijn bekend. In de gemeente Hoorn wist de PvDA het grootste aantal van de kiezers voor zich te winnen. Wat stond er voor ondernemers op het programma van deze winnende partij?

PvdA Hoorn omschrijft Hoorn als de centrumgemeente van West-Friesland. Volgens de PvdA is er veel bedrijvigheid en dat moet zo blijven en het liefst nog verder toenemen. De partij vindt dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te ondernemen. Hoorn dient dan ook te investeren in een goed vestigingsklimaat, met voldoende bedrijven terreinen, een aantrekkelijk winkelaanbod, levendige markt, musea en sport- en cultuuractiviteiten. De PvdA wil de winkelcentra de Huesmolen en de Grote beer verbeteren. Daarnaast wil de partij leegstand van winkels in de binnenstad voorkomen door in het bestemmingsplan de combinatie van bestemming wonen en winkelen te combineren. Ook met behulp van een actieve binnenstadsmanager hoopt de PvdA deze leegstand terug te dringen.

Geef regionaal bedrijfsleven een kans
De PvdA wil het bedrijventerreinen ’t  Zevenhuis ontwikkelen om zo de Hoornse bedrijven voldoende kans te bieden op uitbreiding of verplaatsing binnen de regio. Daarnaast wil partij de voorwaarden bij de gemeentelijke aanbestedingen dusdanig stellen, dat het regionale bedrijfsleven ook een kans maakt en niet bij voorbaat al wordt uitgesloten van deelname. De PvdA ondersteunt startende ZZP’ers door gebruik te maken van gemeentemarktplaats.nl. Ze willen dat ZZP’ers kunnen meedingen naar de opdrachten die de gemeente in de markt uitzet als zij aan de gestelde eisen voldoen.