MEDEMBLIK – De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de winnaars zijn bekend. In Medemblik won het CDA de gemeenteraadsverkiezingen. De partij veroverde maar liefst 7 zetels. Wat stond er ook alweer op het programma van deze partij en wat heeft zij voor de ondernemers in petto?

‘Werken moet lonen. Kleine ondernemers en familiebedrijven hebben onze prioriteit,’ luidt één van de principes van het CDA. Daarnaast vindt de CDA het belangrijk om groei te realiseren. De partij geeft ondernemers dan ook, onder bepaalde randvoorwaarden, ruimte voor innovatie en nieuwe initiatieven.

Ondernemersrisico zelfstandig dragen
De grootste partij in deze gemeente ondersteunt initiatieven om voor de kernen een bereikbaar winkelaanbod voor de eerste levensbehoeften in stand te houden. Dit kan bijvoorbeeld samen met partners als woningbouwcoöperaties. De partij verwacht wel van de ondernemers dat zij het ondernemersrisico zelfstandig dragen.

Ondernemers snel en effectief helpen
CDA Medemblik vindt het belangrijk dat combinaties van wonen en werken gestimuleerd worden. Onder andere de regelgeving hiervoor moet versoepeld worden. Ook acht de partij belang aan het behouden van het bedrijvenloket. Deze moet zowel digitaal als fysiek blijven bestaan. Ondernemers moeten snel en effectief geholpen worden. Ook wil het CDA accountmanagement opzetten binnen de ambtelijke organisatie. Bedrijven met complexe vraagstukken kunnen dan rechtstreeks contact hebben met een speciale ambtenaar.

Bedrijventerreinen herontwikkelen
De leegstand op bedrijven terrein moet worden teruggedrongen. Om dit te realiseren moeten, in samenwerking met de eigenaren, de bedrijventerreinen herontwikkeld worden. Bij deze herontwikkeling moet gedacht worden aan bereikbaarheid, veiligheid, groenvoorziening en aanvullende diensten.

Agrarische sector belangrijk
Het CDA vindt de agrarische sector belangrijk binnen de gemeente Medemblik. Volgens de partij leveren de agrariërs een bijdrage aan het leefbaar houden van het platteland en zorgen zij tevens voor de instandhouding van de groene open ruimte. De partij vindt dan ook dat er genoeg ontwikkelingsmogelijkheden voor deze sector moeten blijven. De verdere ontwikkeling van Seed Valley heeft speciale aandacht.