HOORN – Het zal geen ondernemer op de bedrijventereinen Westfrisia Oost en – West ontgaan zijn, de werkzaamheden aan de Oostergouw. Sinds 26 mei is de Oostergouw tussen de rotonde De Factorij – Oostergouw – Compagnie en de Westfrisiaweg afgesloten. Naar verwachting zou de weg tot begin juli gesloten zijn, maar de HOC komt met goed nieuws: de weg gaat 22 juni weer open!

Dit meldt de HOC. Kortgeleden kreeg de HOC al te horen dat de werkzaamheden voor lagen op de planning en dat de Oostergouw op 23 juni weer open zou zijn voor verkeer. In de nieuwsbrief van 17 juni meldt de HOC dat de weg nóg eerder opengaat, en wel op maandagochtend 22 juni aanstaande.

Toch is het leed hiermee nog niet geleden. De werkzaamheden gaan verder. De weg vanaf het kruispunt Dorpsstraat tot aan de rotonde Blokmergouw moet ook opnieuw geasfalteerd worden. Deze weg wordt gefaseerd afgesloten tussen 22 juni en 10 juli aanstaande. Meer uitleg hierover is te lezen in een brief van de gemeente Hoorn aan de HOC.

De gemeente Hoorn heeft tevens Ooms Construction de opdracht gegeven om de riolering aan de Oostergouw opnieuw aan te leggen. De werkzaamheden hieraan beginnen op 18 augustus en worden gefaseerd uitgevoerd. In deze brief zijn de werkzaamheden te vinden.

Foto: Hélène de Bruijn Fotografie